Az ukránok kétharmada a kormányzatot hibáztatja a helyzet romlásáért

2017. szeptember 22., 16:50 , 872. szám

A válaszadók 74,3 százaléka a vezető tisztviselőket – Petro Porosenko elnököt, a miniszteri kabinetet és a Legfelső Tanácsot – okolja az ukrajnai helyzet romlásáért – derül ki a Nemzeti Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete által júliusban végzett felmérésből, amelyet az Ukrajinszka Pravda ismertet.

A megkérdezetteknek arról kellett véleményt mondaniuk, hogy tetteivel vagy tétlenségével ki van a legnagyobb hatással az ukrajnai helyzet romlására.

A helyzetet a válaszadók 51,5%-a a politikusok cselekedeteire vagy tétlenségére vezette vissza, 42,2% az oligarchákat, 27,8% Oroszországot, 20,8% a bírákat, 16,4% a szeparatistákat, ugyancsak 16,4% a lakosság passzív részét, 14,2% a bűnüldöző szervek munkatársait, 13,8% az alvilágot, 13,2% a nemzetközi szervezeteket, 11,8% a radikálisokat okolta.   

A megkérdezettek 60,7%-a magasnak tartja a társadalmi feszültséget Ukrajnában. Ezen belül 38% az átlagosnál magasabbnak nevezte a feszültség szintjét, 22,7% szerint a feszültség rendkívül magas és ők a helyzetet kritikusnak minősítették. További 23,7% úgy véli, hogy átlagos a társadalmi feszültség, 11,7% szerint alacsony, 3,8% pedig úgy gondolja, hogy nyugodt a helyzet.

Arról is kikérték a válaszadók véleményét, hogy szerintük mi van a legnagyobb hatással a feszültség fokozódására, s ezzel kapcsolatban több válaszlehetőséget is felkínáltak. A megkérdezettek 67,8%-a a kelet-ukrajnai harcokban látta a bajok fő okát, 48,1% a munkanélküliség növekedésében, 46,3% a lakosságnak az árak és díjak emelkedése miatti elszegényedésében, 44,4% a korrupcióban, 40,9% a tisztviselők büntetlenségében, 34% a hatalom iránti bizalmatlanságban, 26,5% az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetetlenségében, 17% a bűnözés növekedésében, 15,8% a más országokhoz fűződő viszony romlásában, 13,5% a nacionalizmus megnyilvánulásainak elszaporodásában, 13,2% a polgári szabadságjogok korlátozásában.

Az Ukrajinszka Pravda emlékeztet, hogy 2016-ban a Demokratikus Kezdeményezések Alap és a Razumkov Központ által végzett felmérés megkérdezettjeinek 60,9%-a tartotta feszültnek az ukrajnai politikai helyzetet.

(pravda.com.ua/Kárpátalja)