Jár bérleti díj a transzformátor-alállomás után a föld tulajdonosának?

2018. május 27., 11:52 , 905. szám

„A községi tanács még a kilencvenes években egy olyan földrészleget utalt ki a családomnak mezőgazdasági termelés céljaira, amelynek egy részét a település transzformátor alállomása foglalja el. A földrészleget néhány éve privatizáltuk. Jogomban áll a föld tulajdonosaként bérleti díjat követelni a villamos művektől a transzformátor alállomás által elfoglalt terület használatáért, illetve követelhetem-e, hogy helyezzék át az egész állomást a földemről a villamos művek költségén?”

– A vonatkozó kormányrendelet értelmében (Постанова Кабінету Міністрів України від 4.03.1997 № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж») a transzformátor-alállomás a villamos hálózat részének minősül, s ily módom védelem alá esik. A rendelet 4. pontja szerint azok a polgárok, akik olyan földrészleget kaptak ideiglenes vagy állandó használatba, amelyen a villamos hálózat objektumai találhatók, kötelesek intézkedéseket foganatosítani ezen objektumok védelmében. Ugyancsak e rendelet értelmében a villamos hálózat mentén védelmi övezetet kell kijelölni a megóvása, működtetése és a villamos energia okozta balesetek elkerülése végett.

Ez a védelmi övezet a transzformátor-alállomás körüli háromméteres körzetet jelenti. A föld tulajdonosának vagy használójának nincs joga ahhoz, hogy ezen az övezeten belül a villamos hálózat normális működését veszélyeztető, abban kárt okozó, vagy balesetveszélyes tevékenységet folytasson.

Összefoglalva: a szabályozás értelmében önnek nem áll jogában földhasználati díjat kérni a transzformátor-alállomás után, és az objektum áthelyezését sem követelheti.

hk