Vasárnapi üzenet: 2018. június 24.

2018. június 24., 10:36 , 909. szám
Radvánszky Ferenc

„Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé.”  (Mk 7,31–37)

A süketnéma meggyógyítása

A süketnéma meggyógyításakor Jézus a pogányok földjén tartózkodik. Jelezve ezzel, hogy az Evangélium mindenkire, nem csak a zsidókra érvényes. Jézus első üzenete az embernek: „Fontos vagy nekem.” Nincs olyan ember, aki ki lenne hagyva Isten kegyelméből. Jézus elfogad, ahogy vagyunk, bármilyen bűnösen és elrontott élettel, akármilyen nagy problémával és számunkra elhordozhatatlan terhekkel. Közel van hozzánk. Itt jár. Előbb Ő közelít hozzánk, és nem mi Őhozzá. Mert Ő előbb szeretett minket, mint ahogy mi szerettük volna Őt. Jézus kezdeményezésére találjuk meg csak őt.

Jézus nem ment be a városokba, csak a határban volt. Ez a távolság a lakott településektől a szűrő. Hisz csak azok mennek ki Jézushoz, akik kapcsolatot akarnak Vele létesíteni. Ő nem erőlteti rá magát senkire. Jézus csak az ajtó előtt áll. Jelzi, hogy ott van, mert zörget. De nem töri be az ajtót. Nem erőlteti rá magát senkire, csak magát kínálja felismerhető módon. Itt jár, a mi életünk határán. A családunk, munkánk, éjszakáink, problémáink, hitünk, kapcsolataink, döntéseink határán. A Jézussal való találkozásnak is bizonyos meghatározott lehetőségei vannak: istentisztelet, találkozás, elmélyülés stb. Ezeket a lehetőségeket, ha odaérünk, ki kell használni. Ha Jézus nem közelített volna a határhoz, nem lett volna esélyünk Ővele találkozni.

Jézushoz kell vinni a problémáinkat. Talán egy olyan helyre, ahol Jézus jelen van: a templomba, a testvérek közé, az imádságba. Sokak számára szokatlan ezeken a helyeken az élő probléma megjelenése: az élő és nem betanult imádság, a nyitott szívű és válaszokat váró igehallgatás és -olvasás, a zokogó és tanácstalan bűnvallás és kiútkeresés a testvéri közösségben stb. Csak Jézus mellett van esély a probléma feloldására. Másként a problémánk csak lenyomó teher, mely további problémákat gerjeszt, melyeket még nekünk kell felvenni. 

Radvánszky Ferenc
református lelkész, Mezőkaszony, Bótrágy