Jár-e kompenzáció a tanároknak a hétvégi munkáért?

2018. augusztus 12., 08:02 , 916. szám

„A pedagógusok hétvégén és ünnepnapokon is rendszeresen elkísérik a tanítványaikat a különféle tanulmányi versenyekre, városi ünnepségekre, sportrendezvényekre stb. Az oktatási hivatalok erre hivatalos rendelkezéseikben adnak utasítást. Utóbb azonban a vezetők hallani sem akarnak arról, hogy legalább szabadnapot kapjanak a pedagógusok a munkával töltött szabadnapok után. Ha valaki mégis fel meri vetni, hogy néha hetekig nincs egy szabad szombatja, nem hivatalosan azzal az érvvel fojtják belé a szót, hogy nyaranta a pedagógusoknak van a leghosszabb szabadságuk a világon. Mit mondanak a törvények a pedagógusok munkavégzéséről munkaszüneti napokon?”

– Az ön által leírt állapot egyértelműen sérti a Munkatörvénykönyv (Mtk.) rendelkezéseit.

Az Mtk. 71. cikkelye tiltja a hétvégi munkavégzést. A jogszabállyal azonosan rendelkezik az Oktatási és Tudományos Minisztérium által az oktatási intézmények dolgozói számára kidolgozott belső típusszabályzat 23. cikkelye (Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993р. № 455).

A dolgozók egy részének foglalkoztatása munkaszüneti és ünnepnapokon csak a szakszervezet hozzájárulásával lehetséges, és kizárólag a törvény által felsorolt kivételes, rendkívüli esetekben, amilyen például a katasztrófaelhárítás, vagy az előre nem látható, halaszthatatlan munkák elvégzése. A hétvégi munkavégzésre a tulajdonos vagy az általa megbízott szerv külön írásos rendelkezése alapján kerülhet sor.

Ezenkívül, a fentebb említett típusszabályzat 24. pontja alapján a pedagógusokat ügyeletre oszthatják be az oktatási intézményben. Az ügyeletek rendjéről és időtartamáról az intézmény vezetője dönt a pedagóguskollektívával és a szakszervezettel egyeztetve. Tilos hétvégi vagy ünnepnapi ügyeletre kijelölni várandós nőket és háromévesnél kisebb gyermeket nevelő anyákat. A rokkant vagy 3–14 éves gyermeket nevelő anyákat csak a beleegyezésükkel lehet szabadnapi ügyeletre beosztani.

Ami a munkaszüneti és ünnepnapokon végzett munka ellentételezését illeti, az Mtk. 72. és 107. cikkelye értelmében ez a felek megállapodása szerint történhet egy másik szabadnap biztosításával, vagy úgy, hogy a ténylegesen munkával töltött órák után dupla bért számítanak fel a munkavállalónak. E rendelkezések alól a pedagógusok sem képeznek kivételt!

hk