Jubilált az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar kara

2018. november 4., 09:36 , 928. szám

A megyeszékhelyen ünnepélyes keretek között pénteken az ILKO Galériában méltatták az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete (UNE UMOTI) létrehozásának 10. és a Magyar Filológiai Tanszék 55. évfordulóját.

Elsőként Spenik Sándor, az UNE UMOTI igazgatója szólt az egybegyűltekhez. Elmondta, hogy bár Ukrajna sokat változott az elmúlt tíz évben, a magyar kar céljai változatlanok: minőségi oktatást nyújt, tág látókörű magyar értelmiséget nevel, akiket a szülőföldön maradásra ösztönöz.

– 2014-ig folyamatosan fejlődtünk, de a gazdasági válság az intézet működésére is rányomta a bélyegét. A magyar kormány támogatásának köszönhetően váltak lehetségessé a fejlesztések, az, hogy korszerű laboratóriumokat, jól felszerelt szaktantermeket alakíthattunk ki, létrejött a Bercsényi Miklós Könyvtár, és ami talán a legfontosabb, sikerült felújítani a diákszállót – idézte fel az elmúlt évek eredményeit az igazgató, majd büszkén sorolta a tudományos munka sikereit. – Több mint 1700 diákot bocsátottunk ki, akik nemzetközi versenyeken is megállják a helyüket. Az egyetem befejezését követően a diákok sikeresen elhelyezkednek, évente 3-5 végzős jelentkezik PhD-képzésre, és már 27-en megvédték tudományos disszertációjukat. 10 év szép dátum, de ez csak a kezdet! – zárta ünnepi beszédét Spenik Sándor.

Volodimir Szmolanka, az egyetem rektora egyedinek és példaértékűnek nevezte az elmúlt tíz évben elért fejlődést és kihangsúlyozta, hogy az UMOTI az egyik legjobban felszerelt intézmény, ahol mind az oktatók, mind a diákok számára új lehetőséget biztosítanak. Köszöntője végén elismerésben részesítette Imre Gyula igazgatóhelyettest, Nagy Natália, Csuka Emőke, Turóci Jolán, Kulcsár Tímea és Belikánics László oktatókat, tudományos munkatársakat.

A Magyar Tannyelvű Humán és Természettudományi Kar megnyitásának nehézségeit Lizanec Péter professzor, tiszteletbeli dékán idézte fel, aki akkor hetvennyolc évesen a kar élére állt, majd négy év elteltével Spenik Sándornak adta át a stafétát.

– A mai alkalom nemcsak az elmúlt 10 évnek szól, hanem inkább a jelennek, és bízunk benne, hogy a jövőnek is – kezdte beszédét Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. – Az, hogy milyen lesz a holnap itt, Kárpátalján, hogyan alakul a magyar közösség sorsa, már nemcsak a kárpátaljai magyarság, hanem az egész magyar nemzet közös ügye – hangsúlyozta az államtitkár, és Orosz Ildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorának az 1956-os forradalom évfordulóján a budapesti Terror Háza előtt mondott beszédéből idézve a kiszámíthatóságot és a biztonságot emelte ki.

Az államtitkár meggyőződését fejezte ki, hogy a jövő a kárpátaljai felsőoktatásban is az összefogáson és a szakmai együttműködésen alapul.

– Amikor mindenki rombol, akkor kell építkezni. Ennek érdekében zajlik az óvodafejlesztési program, a külhoni családok támogatása, a gazdaságfejlesztési program, s a most megduplázott szociális csomag – hangsúlyozta, és az UMOTI-nak folyósított anyaországi jelentős összegekről szólva megjegyezte:

– Ez is egy nemzetpolitikai cél és eszköz, ezt az intézményt is beemeltük abba a keretbe, ahova a nemzetpolitikai jelentőségű intézmények tartoznak. A további időszakban is számíthatnak segítségre, vannak még közös célok, amivel előre tudunk lépni. Kívánom, hogy a magyar intézet még nagyon sokáig legyen bástyája ennek a nemzedéknek – zárta beszédét Potápi Árpád János.

Juhász Hajnalka, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke Kosztolányi Dezsőt idézve elmondta, „az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható”.

– Ezért is küzdünk és állunk ki a kárpátaljai magyarok szerzett jogaiért, mert az anyanyelven való tanulás joga egységes nemzetünk megmaradásának záloga.

Bacskai József, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára kiemelte:

– Magyarország a kárpátaljai magyar közösségre az államaink együttműködését elősegítő erőforrásként tekint. Ezt szolgálja az a támogatási rendszer, amelyet a szülőföldön való megmaradás megőrzése céljából nyújtunk. A magyar kormány álláspontja megingathatatlan, a továbbiakban is kiáll a magyar kisebbségért.

Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének első helyettese, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke Mihajlo Rivisz üdvözletének tolmácsolását követően Lizanec Péter tiszteletbeli dékánnak, illetve Zékány Krisztina, Kiss Éva és Mikla Viktor tanszékvezetőknek nyújtotta át a megyei tanács kitüntetéseit, majd Györke Magdolnát, Istvány Andreát és Troski Viktort részesítette elismerő oklevélben. Az alelnök Brenzovics László KMKSZ-elnök, parlamenti képviselő nevében is köszöntötte a jelenlévőket.

Gratulált az ünneplőknek Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke, Viktor Mikulin, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese, Bartha Elek, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese is.

Zubánics László, az UNE UMOTI igazgatóhelyettese zárszavában összegezte az elmúlt 10 év történetét, majd kifejtette, reméli, hogy egy nagy egyetemi család részeként töretlen marad a magyar kar fejlődése, s továbbra is meghatározó szerepe lesz a kárpátaljai magyar felsőoktatásban.

Elismerő okleveleket adományoztak a magyar kar létrehozásában és fejlesztésében közreműködő közéleti személyiségeknek: Gajdos Istvánnak, az UMDSZ korábbi elnökének, Potápi Árpád János államtitkárnak, Naszvadi Györgynek, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának, Bacskai Józsefnek és Buhajla Józsefnek, Magyarország ungvári főkonzuljának.

A meghitt esemény ünnepi hangulatát a BorzsaVári népi zenekar és a Kárpátaljai Megyei Filharmónia kamaraegyüttesének játéka emelte.

R. V.