Újabb négy évre Zubánics László választották elnökké

Tisztújító közgyűlést tartott az UMDSZ

2018. december 9., 09:11 , 934. szám

December 8-án tartotta 22. beszámoló, választó közgyűlését az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) Beregszászban, a városi művelődési házban. A küldöttek újabb négy évre bizalmat szavaztak a szövetség eddigi elnökének, dr. Zubánics Lászlónak, valamint az elnökség tagjainak.

A közgyűlés kezdetén Imre Gyula, az Ungvári Nemzeti Egyetem tanára szavalta el Petőfi Sándor Magyar vagyok című versét, majd a jelenlévők a szervezet tiszteletbeli elnökét, Tóth Mihályt választották a közgyűlés levezető elnökévé.

Zubánics László beszámoló beszédében elmondta, hogy a négy évvel korábban megválasztott elnökség által kijelölt fő célt, a szövetség működésének aktivizálását alapvető módon sikerült teljesíteni.

Az elnök a szervezet múltját áttekintve elmondta: „2010 egy nagyon furcsa és egy nagyon szomorú év volt, bár ekkor egy hatalmas önkormányzati győzelmen voltunk túl. A szervezetben egy törés jött létre és onnan a továbbiakban, 2013–14-ig folyamatosan bizonygatni kellett, hogy értelmes, rendes, tisztességes emberek gyülekezete vagyunk, akik tudásukkal, tenniakarásukkal hozzá tudnak járulni a Kárpát-medencei és kárpátaljai magyar közösség mindennapjaihoz, boldogulásához. Hála Istennek ezt az anyaországban is felismerték, és lehetőséget adtak számunkra a bizonyításra” – értékelt az elnök, kiemelve, hogy két tucat polgármester és számos önkormányzati képviselő van ma is tagjaik között. A jelentős ellenszél ellenére is megmaradt a tagságban „az eszme iránti hűség”. Sikerült újjászerveződniük az Ungvári járásban, Ungvár városában, újjáélesztették az országos szervezeti életüket is, mindezek következtében ismételten megkapták az országos civil szervezet státuszát. Jelenleg Ukrajna 19 megyéjében – beleértve Kijevet, a fővárost is – léteznek az UMDSZ strukturális alegységei. A szervezet működési költségeihez a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága járul hozzá minden esztendőben, rendezvényeik és programjaik lebonyolítására pedig pályázati úton a Bethlen Gábor Alaptól kaptak támogatást – közölte Zubánics László köszönetet mondva a magyar kormánynak a kiszámítható anyagi háttérért, valamint ingatlanaik felújításáért, az idei évben átadott ungvári és kijevi magyar házakért, valamint a készülő lembergi magyar házért. A szervezet az anyaországnak köszönhetően új műszaki eszközökkel és egy szolgálati gépkocsival is gazdagodott. A magyar kormánnyal számos területen együttműködnek, szakembereiket bevonják a döntéshozatalok előkészítésébe.

Az UMDSZ elnöke elmondta, hogy szervezetüket korábban egy erősen balos beállítottságú mozgalomként próbálták beállítani, holott ez nem helytálló, mert minden politikai irányzat képviselői megtalálhatók soraik között, de egyik sem domináns, aminek az elnök véleménye szerint így is kell lennie.

Sikeresnek értékelte a KMKSZ-szel 2015 őszén kötött választási megállapodást, és azóta a különböző önkormányzatokban folytatott együttműködést, amivel sikerült megerősíteni a magyar érdekképviseletet a különböző szintű önkormányzatokban.

A vendégek közül elsőként Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Magyar Országgyűlés korábbi elnöke köszöntötte a közgyűlést. Szerinte 1991-ben, amikor megalakult Ukrajna, senki nem gondolta volna, hogy a 21. század második évtizedének második felében Kárpátalján nem az önigazgatásról, önkormányzatiságról beszélünk majd, hanem azokról a küzdelmekről, amelyeket azért kell folytatni, hogy a szülőföldön maradás, boldogulás, gyarapodás biztosított legyen a többségi társadalom részéről. Szili Katalin utalt az anyanyelvi oktatás korlátozására, a határon történő vegzálásokra, a bizonytalan jövőre, a kárpátaljai magyar közösség megmaradása szempontjából pedig kulcsfontosságúnak nevezte, hogy sikerüljön szülőföldjén tartani a kárpátaljai magyar ifjúságot és megőrizni az értelmiséget.

A miniszterelnöki megbízott hangsúlyozta, hogy értjük a többségi társadalom üzenetét: fontos a biztonság! De emellett ugyanolyan fontos a demokrácia és a kisebbségnek az ügye, hisz a kárpátaljai magyarok nem bevándorlók, nem migránsok, egyszerűen csak a saját földjükön szeretnének élni és boldogulni. „Tudomásul kell venni a többségnek, hogy nem fogadhatóak el azok a politikai szempontok, amelyek emberi szempontokat írnak felül” – jelentette ki.

Szili Katalin példaértékűnek nevezte a kárpátaljai magyar szervezetek összefogását és annak eredményeit. Hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarságnak éreznie kell, hogy az anyaországi magyarság nem mögötte, hanem mellette áll, segíti a szülőföldön történő megmaradását.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) képviseletében Barta József alelnök, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének első helyettese köszöntötte az UMDSZ közgyűlését, felsorolva a mai Ukrajnában közösségünket érő kihívásokat, amelyek ellen csak összefogással védekezhetünk sikeresen. Kijelentette: „Közösségünk megmaradásának egyik legfontosabb záloga a kárpátaljai magyarság egységének megteremtése… Ha a múltban KMKSZ-es és UMDSZ-es vezetők között árkokat vájtak, akkor most hidakat kell építeni. Aki pedig továbbra is árokásással próbálkozik, azt félre kell állítani” – emelte ki a KMKSZ alelnöke, emlékeztetve a megyei tanácsban elért eredményekre. Hangsúlyozta, hogy azokban az önkormányzatokban is meg kell teremteni a magyar összefogást, ahol eddig még nem történt meg.

Köszöntötte még az UMDSZ-közgyűlés résztvevőit Magyar Lóránd, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti képviselője, aki elmondta, hogy aggodalommal tekintenek a Kárpátaljáról érkező hírekre, és támogatásukról biztosította a kárpátaljai magyarságot jogaikért folytatott küzdelmükben.

Babják Zoltán, Beregszász város polgármestere élesen elítélte a magyarországi ellenzéki pártoknak, kiemelten Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnöknek a Kárpátaljáról áttelepült nyugdíjasok elleni kampányát. Majd köszönetet mondott a magyar kormány sokrétű támogatásáért, és bejelentette, hogy magyarországi támogatással újul meg Beregszász egyik központi tere, a Budapest tér, ahol jövő év májusában szeretnék leleplezni II. Rákóczi Ferenc lovas szobrát.

A hozzászólásokat követően az UMDSZ XXII. közgyűlése nyílt szavazással újabb négy évre Zubánics László történészt, egyetemi tanárt választotta a szövetség elnökévé. Megerősítették tiszteletbeli elnöki pozíciójában Tóth Mihályt, a szervezet korábbi elnökét. A változatlan összetételben újra bizalmat kapott elnökség tagjai: Szűcs Pálma, Máté Gyula, Horváth László, Tóth Bálint, Ambrus Pál, Petneházy Gyula, Bakancsos László, Dánics Éva, Kocsis Mária, Gajdos István, Péter Csaba, Tóth Miklós, Doma István és Kőszeghy Elemér. Az elnök kérésének megfelelően ezúttal nem választott a közgyűlés alelnököket, hisz az eddigi nyolc alelnökkel történő működés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Megválasztották az UMDSZ Nemzeti Tanácsának tagjait is, melynek elnöke dr. Spenik Sándor maradt.

Badó Zsolt