Adventi-családi szeretetünnepség

Olvasói levél

2018. december 19., 09:00 , 935. szám

A bakosi református templomban immár több éve megrendezzük az adventi szeretetünnepet a gyülekezettel és a KMKSZ-alapszervezettel közösen. Idén december 13-án tartottuk meg e színvonalas rendezvényünket. A református templomban (mivel klubunk sajnos nincsen) az egybegyűlteket Mező Miklós lelkipásztor köszöntötte, majd a 188. számú ének után Szent Pál apostol filippibeliekhez írt leveléből idézett. Aztán Radvánszky Ferenc tiszteletes tartott előadást a magyarság reformációjáról és a hitben való megmaradásáról, a Kárpát-medencében élő magyarok életéről, a megreformált hitről a múltban és a jelenben. Az estet a 178. ének zárta. Végezetül a résztvevők egy közös szeretetvendégségen vettek részt a gyülekezeti házban.

Köszönetünket fejezzük ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek az est megrendezésének támogatásáért.

Szanyi János