Tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék biológiából, kémiából és földrajzból

2019. január 21., 13:34 , 939. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) társszervezésében harmadik alkalommal szerveztek tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégét biológiából, kémiából és földrajzból. A hétvégére a Margittai Antal biológia-, a Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő és a KMPSZ földrajzból szervezett tantárgyi vetélkedőjének első tizennyolc helyezettje kapott meghívást, ugyanis ők már bizonyították a természettudományok iránti érdeklődésüket és szeretetüket, valamint a „GENIUS” Tehetségpont koordinátorai is delegálhattak tantárgyanként egy-egy iskolást.

A program szakmai szervezői Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Biológia és Kémia Tanszékének koordinátora, Bak Éva, a II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszékének oktatója, illetve Papp Géza, a főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének oktatója.

A rendezvény január 18-i megnyitóján Váradi Natália, a „GENIUS” JA irodavezetője köszöntötte elsőként a jelenlévőket. Elmondta, hogy a programra 90 tanuló kapott meghívást, s közülük 49-en pozitív visszajelzést küldtek. A tehetséggondozó hétvégék célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György Kárpát-medencei kémiaversenyre, a Herman Ottó természettudományi versenyre és a Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan versenyre való felkészítés, s természetesen a résztvevők természettudománnyal kapcsolatos ismereteinek elmélyítése és bővítése. A teljes versenyfelkészítő program idén három hétvégén valósul meg a főiskola bázisán: január 18–20., február 1–3. és február 8–10. között. A foglalkozásokat szaktanárok és főiskolai hallgatók tartják. „Azt gondoljuk, hogy a gyermekeket a tanulástól megfosztani lelkiismeretlenség, ezért a kollégák azon dolgoznak, hogy ti minél több tudást sajátítsatok el” – szólt a tanulókhoz Váradi Natália, majd Móricz Zsigmond szavaival zárta beszédét: „…annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.”

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, valamint a „GENIUS” JA elnöke örömét fejezte ki, hogy szép létszámú tanulócsapat csatlakozott a felkészítő hétvégéhez. Aláhúzta a program jelentőségét: az eddig elsajátított tudás gyarapítását, amelyről a hétvégék lezárásakor kell beszámolni, hiszen a felmérő teszten legjobban teljesítő diákok jutnak tovább a magyarországi versenyekre.

Orosz Ildikó, a II. RF KMF rektora és a KMPSZ elnöke gratulált a jelen lévő gyerekeknek, ugyanis ők már nyertek egy-egy versenyen. „Az ember hosszú távon akkor teljesít jól, ha állandóan tréningezik. Versenyezni is meg kell tanulni, a lámpalázat le kell gyűrni, tudni kell koncentrálni ahhoz, hogy kihozzuk magunkból a maximumot lehetőleg úgy, hogy ez a maximum másokat mögénk soroljon a tudás alapján” – emelte ki.

Kohut Erzsébet, aki egyben a hétvége ötletgazdája is, két dologra ösztönözte a résztvevőket: bátran jelentkezzenek a KMPSZ által szervezett tantárgyi vetélkedőkre, és rendszeresen vegyenek részt a „GENIUS” JA foglalkozásain. Elmondta, hogy a felkészítés mellett szórakozásra is van lehetőség, hiszen a programhoz múzeumlátogatás, kézműves-foglalkozás és különböző sportjátékok is tartoznak.

A tehetséggondozó hétvégéket a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Csuha Alexandra