A gyermeket váró nők munkahelyi jogairól

2019. március 18., 11:02 , 946. szám

„Amikor terhes lettem, elmentem az ambulanciára és kaptam erről igazolást. Az igazolást megmutattam az üzemben, ahol dolgozok, de nyomatékosan a tudtomra adták, hogy ha nem bírok dolgozni, menjek inkább haza, és majd szülés után jöjjek vissza. Az idősebb kollégák megsúgták, hogy terhesen nem kellene az éjszakai műszakban dolgoznom, de a vezetőségnek persze senki nem szólt semmit, nehogy baj legyen belőle. Igaz, hogy nem vagyok köteles három műszakban dolgozni? Mit tegyek?”

– Kezdjük azzal, hogy a Munkatörvénykönyv (Mtk.) 175. cikkelye értelmében nőknek eleve csak különleges esetekben és ideiglenes jelleggel engedélyezett az éjszakai munkavégzés. Éjszakainak Ukrajnában a kijevi idő szerint este tíz és reggel hat óra közötti munkavégzés számít.

Ugyanakkor az Mtk. 55. cikkelyének 1. pontja, valamint a 176. cikkely kifejezetten tiltja a várandós nők, illetve a háromévesnél fiatalabb gyermeket nevelő nők éjszakai foglalkoztatását.

Az Mtk. 9. cikkelye szerint érvénytelennek tekintendők a munkaszerződések azon feltételei, amelyek rontják a munkavállaló helyzetét a munkavégzést szabályozó ukrajnai törvényekben rögzített feltételekhez képest. Ezek szerint, akármilyen szerződést írattak is alá önnel, amikor alkalmazták, a munkaadója most nem fenyegetheti elbocsátással, ha a terhessége miatt megtagadja az éjszakai munkavégzést.

Az Mtk. 184. cikkelye kifejezetten védi a gyermeket váró nőket. Először is kimondja, hogy a terhesség miatt nem tagadható meg az alkalmazásuk, és nem csökkenthető a bérük. Tilos elbocsátani a várandós nőket, kivéve azokat az eseteket, amikor véglegesen felszámolják az adott vállalatot, szervezetet vagy intézményt.

Az Mtk. 178. cikkelye értelmében a várandós nőknél orvosi javallatra csökkenteni kötelesek a termelési vagy szolgáltatási normát, illetve könnyebb munkára irányíthatók át, ahol nincsenek kitéve a káros termelési viszonyoknak. Ugyanakkor a megváltozott munkakörtől függetlenül a várandós nőnek továbbra is meg kell kapnia a korábbi átlagkeresetét. Addig is, amíg sikerül biztosítani a várandós nő számára a könnyített munkavégzést, bérének megőrzése mellett mentesül a munkavégzés alól.

Az Mtk. 179. cikkelye értelmében az orvosi igazolás alapján a nőket fizetett terhességi és szülési szabadság illeti meg. A szabadság időtartama a szülést megelőző 70 naptári nap, valamint a szülés napját követő 56 naptári nap (két vagy több gyermek születése esetén, illetve ha szülési komplikációk lépnek fel, 70 naptári nap jár). A szülés előtti és utáni szabadságot együtt adják ki, s a nő jogosult azt teljes egészében igénybe venni, függetlenül attól, hogy hány napot használt fel ebből a szülés előtt.

Összefoglalva, elvben nem szabadna megtörténnie, hogy nőkkel rendszeresen éjszakai munkát végeztessenek. Ha viszont mégis előfordul, a várandósságot alátámasztó orvosi igazolás bemutatása esetén azonnal fel kell menteni őket az éjszakai órákban történő munkavégzés alól. Megállapíthatjuk azt is, hogy a munkaadó legfeljebb közös megegyezéssel bonthatja fel a terhes nő munkaszerződését, vagyis az áldott állapotban lévő munkavállaló hozzájárulása nélkül semmi esetre sem küldheti el őt.

Tudnia kell, hogy bármilyen okkal bocsássa is el esetleg a munkaadója várandóssága alatt, önnek jogában áll felelősségre vonni őt a munkaügyi törvények megsértéséért. Végeredményben jó eséllyel számíthatna rá, hogy visszakapja az állását, sőt kártérítés is megilletné a történtekért.

Tekintettel a fentiekre azt javaslom, hogy a terhességét alátámasztó orvosi igazolással keresse fel az önt foglalkoztató vállalat igazgatóságát. Írjon kérvényt, amelyben várandósságára hivatkozva kérje az éjszakai munkavégzés alóli felmentését, valamint a nappali illetve – orvosi javallat esetén –, a könnyített munkavégzésre való átirányítását. Csatolja a kérvényhez az orvosi igazolást, s ragaszkodjék hozzá, hogy azt a jelenlétében szabályszerűen iktassák a titkárságon. Nem árt, ha a kérvényt iktató munkatárs a dokumentum másolatára ráírja az iktatószámot és az iktatás dátumát, majd aláírja a bejegyzést. Ezt a másolatot őrizze meg.

Ezek után a munkáltató nem tehet úgy, mintha nem történt volna semmi, vagyis rendelkeznie kell az ön munkafeltételeinek a módosításáról. Hasonló esetekben írásban – vállalati rendelkezésben vagy utasításban – rögzítik a kérvény nyomán hozott intézkedéseket. Ezt a dokumentumot kötelesek ismertetni önnel. Ha nem teszik meg, ragaszkodjon hozzá, hogy elolvassa. Így eldöntheti, hogy kielégítőnek tartja-e a kérdés rendezését, vagy sem.

A jogszabályok értelmében a munkaügyi viták rendezésére az e célból az adott munkahelyen a dolgozó kollektíva által létrehozott bizottság, illetve a bíróság jogosult. Amennyiben az ön munkahelyén nem alakult ilyen bizottság, vagy ha nem ért egyet a testületnek az ügyében hozott döntésével, forduljon a bírósághoz. A kereset megírásához és az annak nyomán esetleg meginduló peres eljárás lefolytatásához célszerű ügyvédet fogadni. Jó tudni, hogy az ügyészség szintén jogosult kivizsgálni a munkavállalók kárára elkövetett jogsértéseket.

hk