A lakhelybejelentésről

2019. április 9., 09:56 , 949. szám

„Kérem, írja meg, milyen szabályok vonatkoznak jelenleg a felnőttek és gyermekeik lakhelybejelentésére? Milyen dokumentumokra van ehhez szükség? Létezik valamilyen határidő, amit be kell tartani ilyenkor?”

– A szabad mozgásról és a lakhely szabad megválasztásáról című törvény 6. cikkelye értelmében az ukrán polgárok, valamint az országban tartózkodó külföldi állampolgárok és a hontalanok is kötelesek regisztrálni a lakóhelyüket. Jelenleg a 2016-ban életbelépett 207. számú kormányrendelet szabályozza az eljárást (Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру). Ennek értelmében a regisztrációval és a kijelentkezéssel kapcsolatos teendők ellátását az Állami Migrációs Szolgálattól (DMSZ) a helyi önkormányzatok, illetve az Adminisztratív Szolgáltatási Központok (ЦНАП) vették át. Ezeknek a hivataloknak a listája megtalálható a DMSZ honlapján (dmsu.gov.ua). Faluhelyen a be- és kijelentkezést a községi vagy nagyközségi tanácsok végrehajtó szervei végzik. Amennyiben ilyen szervek nem léteznek az adott településen, a regisztrációval kapcsolatos feladatok ellátása a tanácselnökre hárul.

A jogszabályok értelmében az előző lakóhelyéről kijelentkezett személynek egy hónap (30 naptári nap) áll a rendelkezésére, hogy bejelentse új lakóhelyét. A regisztrációt azon a napon végzik el a hatóságok, amelyen a bejelentő valamennyi ehhez szükséges dokumentumot a rendelkezésükre bocsátotta. Lehetőség van azonban arra is, hogy az előző lakóhelyről való kijelentkezést a polgár az új lakóhelyre való bejelentkezéssel együtt intézze – amennyiben természetesen teljesülnek a kijelentkezés feltételei.

Az új típusú, ID-kártya alapú személyigazolványok esetében a bejelentett lakhelyre vonatkozó információkat rögzítik a kártya chipjén. A hagyományos, papíralapú személyi igazolványokban a ki- és bejelentkezést a megfelelő bélyegző beütésével igazolják.

A felnőtteknek és a 14 évesnél idősebb fiataloknak személyesen kell megjelenniük a ki- és bejelentkezést intéző hivatalban. (Ismeretes, hogy a 14. életévüket betöltött gyermekek jogosultak önállóan megválasztani a lakóhelyüket.) Különleges esetekben mód van arra, hogy a regisztrációt a személy törvényes képviselője (szülő, gyám), vagy az erre közjegyző által kiállított meghatalmazással rendelkező személy végezze.

Az említett 207. számú kormányrendelet 18. pontja értelmében a lakhelybejelentéshez a következő dokumentumokra van szükség:

• a lakhely regisztrációja iránti kérelem;

• az eljárási díj megfizetését igazoló nyugta;

• katonakönyv vagy nyilvántartási igazolás (a hadköteles személyek esetében);

• kérelem az előző lakcímbejelentés megszüntetése iránt (amennyiben a ki- és bejelentkezést egyszerre intézik);

• a dokumentum, amelyben a hatóságok rögzítik a lakhelyre vonatkozó információkat (személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, tartózkodási engedély stb.);

• a személy lakhatási jogosultságát alátámasztó dokumentumok (pl. a tulajdonjogot igazoló dokumentumok, a lakhatási jogra vonatkozó bírósági végzés, bérleti szerződés stb.) – ezek hiányában a regisztráció kizárólag a lakóhely tulajdonosának (valamennyi tulajdonosának) hozzájárulásával történhet meg (ez utóbbi esetben kötelező a regisztrációkor a tulajdonos személyes megjelenése, akinek magával kell hoznia a tulajdonjogát alátámasztó dokumentumokat is).

Felhívnám a figyelmet, hogy a jogszabályok értelmében a regisztrációt végző hivatalnokoknak tilos a felsoroltakon kívül egyéb dokumentumokat is követelni az érintettektől.

Ami a 14. életévüket be nem töltött személyeket illeti, őket kizárólag az egyik szülő lakóhelyére lehet bejelenteni. Ugyanakkor a gyermek bejelentéséhez nincs szükség a lakóingatlan tulajdonosának külön hozzájárulására.

Amennyiben az apa és az anya nem élnek együtt, a gyermek regisztrációjához az egyik szülő lakóhelyén a másik szülő írásos hozzájárulása szükséges. A külön élő szülő hozzájárulására nincs szükség azokban az esetekben, amikor a gyermek lakóhelyét a bíróság vagy a gyámhatóság állapította meg.

Ha újszülöttről van szó, a szülőknek a csecsemő világra jöttétől számított három hónap áll rendelkezésükre a lakhelybejelentés intézésére. Ilyenkor a lakhely regisztrációjához szükséges dokumentumokat az anyakönyvi hivatalban is be lehet nyújtani, a születési bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyintézés alkalmával.

Az újszülött lakhelybejelentésére a szociális osztályokon is mód van, amikor a szülők benyújtják a gyermekszületési támogatás iránti kérelmüket.

A gyermek lakhelybejelentéséhez a következő dokumentumokra lesz szükség:

• a lakhelybejelentés iránti kérelem;

• a gyermek születési bizonyítványa és annak másolata;

• az eljárási díj megfizetését igazoló nyugta;

• annak a szülőnek a személyi igazolványa (és az igazolvány másolata), akivel a gyermek együtt fog élni.

A 14. életévét be nem töltött gyermek lakhelybejelentésekor mindkét szülő jelenléte kötelező – vagy be kell mutatni a távollévő szülő közjegyző által hitelesített hozzájárulását az adott címen való regisztrációhoz.

Amennyiben a születési bizonyítványban az apára vonatkozó információkat az anya bemondása alapján tüntették fel, szükség lesz az erre vonatkozó anyakönyvi kivonatra és annak másolatára is.

hk