Ferenc pápa homíliája

2019. április 14., 09:42 , 950. szám

„Az  Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” (Lk 4, 16–20.)

„Amikor Jézus Názáretben a zsinagógába megy, nagy érdeklődéssel fogadják: mindenki a saját szemével akarja látni azokat a nagy műveket, amiket másutt cselekedett. Ám a Mennyei Atya fia egyedül csak Isten szavát használja, mellyel akkor él, ha le akarja győzni a sátánt. Éppen ez az alázatos magatartás, mely teret nyit a kétségeknek, és ami a légkör megváltozását eredményezi: békéből a háborúba, csodálkozásból a megvetésbe vezet. Jézus pedig az ő csendjével legyőzi a vad kutyákat, legyőzi az ördögöt, mely hazugságot vetett el az ember szívében.

Ők nem voltak emberek, hanem vad kutyák falkája, mely kiűzte őt a városból. Nem érveltek, kiabáltak. Jézus ellenben hallgatott. Fölvitték a hegy peremére, hogy letaszítsák. Az eseményt az evangélium így írja le pontosan: »Áthaladt köztük, és elment«. Jézus méltósága abban áll, hogy csendjével győzi le a vad kutyák falkáját, és elmegy onnét. Mert még nem érkezett el az ő órája. Ugyanez történik majd nagypénteken. A nép, mely virágvasárnap ünneppel köszöntötte Jézust, és » Áldott, aki az Úr nevében jön« üdvözléssel fogadta, most megváltozott. Az ördög hazugságot vet el az ember szívében, Jézus pedig hallgatott, csendben maradt.

Mindez azt tanítja nekünk, hogy az ilyen magatartással szemben, mely nem látja az igazságot, marad a hallgatás és a csend. A csend az, ami győz, de a kereszt által. Jézus csendjével. Hányszor előfordul, hogy a családokban elkezdenek vitatkozni a politikáról, a sportról, a pénzről, és ezek a családok aztán tönkremennek. Jézus megmondja a magáét, aztán hallgat. Mert az igazság alázatos, az igazság csendes, az igazság nem zajos. De van méltósága a kereszténynek, mely Isten erejében vet horgonyt. Azokkal szemben, akik csak a botrányt akarják, akik csak megosztást akarnak, akik csak rombolásra törnek – még akár a családban is –, a csend marad és az imádság.”

Forrás: Magyar Kurír