Fellebbezés a közlekedési bírság ellen

2019. április 16., 10:23 , 950. szám

„Megbírságoltak közlekedési szabálysértésért. Kérem, árulja el, hol emelhetek panaszt a rendőr intézkedése ellen, ha nem akarom megfizetni az igen jelentős összegű bírságot?”

– A Közigazgatási jogsértési törvénykönyv (Kjt.) 288. cikkelye értelmében a tisztviselő (esetünkben a rendőr) közigazgatási bírság kiszabására vonatkozó határozata ellen a felettes szervnél vagy a felettes tisztviselőnél, esetleg a bíróságon lehet fellebbezni. A hatóság (tisztviselő) közigazgatási bírság kiszabására vonatkozó határozatát az ügyész tiltakozása nyomán is megváltoztathatja vagy eltörölheti a felettes szerv vezetője.

A Kjt. 289. cikkelye értelmében a közigazgatási eljárásban született határozat ellen a határozat meghozatalától számított 10 napon belül lehet fellebbezni. Ha a fellebbezési határidőt méltánylandó okokból (például orvosi igazolással alátámasztható betegség miatt) mulasztotta el az érintett személy, a fellebbezést vizsgálni jogosult szervnek vagy tisztviselőnek jogában áll meghosszabbítani ezt a határidőt.

Tapasztalataim szerint az a legcélravezetőbb, ha a bíróságnál fellebbezünk a közigazgatási határozatok ellen. Ehhez keresetet kell benyújtani a bíróságon, amelyben kérjük a közigazgatási ügyben született határozat megsemmisítését a Közigazgatási eljárási törvénykönyv által megállapított rend szerint. Tudni kell továbbá, hogy a Kjt. már idézett 288. cikkelye értelmében a közigazgatási jogsértés ügyében született határozat ellen fellebbező személy mentesül a bíróságon az állami illeték megfizetése alól. Amennyiben viszont a felettes hatóságnál vagy tisztviselőnél fellebbez a polgár a közigazgatási határozat ellen, igen valószínű, hogy csak az idejét vesztegeti.

Ami a fellebbezés tartalmát illeti, a polgárnak ilyen esetekben a bíróságon azt kell bizonyítania, hogy az ügyében született határozat törvénysértő, például azért, mert az eljáró tisztviselő nem tartotta be a közigazgatási jogsértési eljárás lefolytatásának szabályait vagy a Kjt. vonatkozó rendelkezéseit. Hivatkozni lehet a bíróság előtt arra is, hogy a szabálysértés ténye nem kielégítően bizonyított.

hk