Követelik a nehézfémeket tartalmazó meddőkőzet elszállítását

Soron kívüli tanácsülés Mezőváriban

2019. április 16., 20:33 , 951. szám

Április 12-én a független laborvizsgálatok eredményének ismeretében soron kívüli tanácsülést hívott össze Salamon Elemér, a beregszászi járási Mezővári polgármestere. A tanácsülésen jelen volt Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke és Ficaj László, Nagymuzsaly polgármestere is, valamint a község két járási képviselője, Bakó Rudolf és Márku Sándor. A Mezővári Községi Tanács határozatban szólította fel a község területén utat építő befektetőt és a kivitelező cég vezetőjét, hogy május 15-ig szállítsa el a község területéről a muzsalyi aranybányából odavitt, nehézfémeket és más egészségkárosító anyagot tartalmazó meddőkőzetet, addig pedig függessze fel az általa megkezdett építkezést.

Mint arról április 11-én már beszámoltunk, a Beregszászi járási Mezőváriban egy befektető 28 hektáron napelemtelepet létesít. A telephez vezető mezei úton is elkezdődtek a munkálatok, csakhogy ehhez a muzsalyi aranybánya meddőhányóiból szállították a köztudottan nehézfémekkel szennyezett kőzetanyagot. A mezővári lakosság április 4-én útlezárással tiltakozott, így próbálták a szerintük egészségre káros anyagnak a falu határába történő szállítását akadályozni. Közben több helyről is mintát vettek a 1,5 kilométeren már elterített anyagból, amelyet eljuttattak a Nagybaktai Mezőgazdasági Kísérleti Állomás talajtani laboratóriumába és Magyarországra, a nyíregyházai SGS Hungária Kft. laboratóriumába is.

A tanácsülésen, ahol a 14 képviselőből 11 megjelent, Szabó Lajos, a helyi tanács képviselője elmondta, hogy mindkét vizsgálat eredménye kisebb eltérésekkel megegyezik abban, hogy a muzsalyi meddőhányóból teherautókkal Mezőváriba szállított kőzettörmelék az egészségügyi határértéknél magasabb arányban tartalmaz káros anyagokat, például ólmot és cinket, ami az esővízzel a talajvízbe szivárogva károsíthatja a falu lakóinak egészségét, hisz a községben a talajvízkutakból nyert vizet isszák az emberek. A szakvéleményben leírták, hogy a muzsalyi meddőhányók anyaga abban az esetben alkalmas útépítésre, ha azt alulról és felülről is elszigetelik a talajvíztől. Szabó Lajos szerint ez nem történt meg.

Szót kapott a tanácsülésen Ficaj László, Nagymuzsaly polgármestere is, aki szerint abból a meddőhányóból szállította a cég Váriba az útépítés alá az anyagot, amely nem, vagy csak kis mértékben tartalmaz káros anyagokat. Elmondta, hogy Nagymuzsalyban, a hegyen lévő meddőhányókból 50 éve szivárog a talajba a víz, mégsem betegedett meg még senki tőle eddig az általa irányított községben, többek között ő és a családja sem. Szerinte Mezőváriban szándékos hisztéria­keltés zajlik, meg is nevezte azt a helyi lakost, akinek ez érdekében áll. Mindez Ficaj László szerint kicsinyes bosszú, mert a hisztériát keltő helyett valaki más nyerte el az útépítés lehetőségét.

Sin József, a Beregszászi Járási Tanács és a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke elmondta, hogy Nagymuzsalyban az aranybánya környékén lévő termőföldek bizonyítottan szennyezettek és szennyezett azon a környéken a talajvíz is. A járási tanács már számtalan esetben foglalkozott az aranybányából felhozott meddőkőzetanyag okozta környezetszennyezéssel, amelynek vidékünkről történő elszállítását szeretnék elérni. A környezetszennyező aranybánya további működéséről pedig hallani sem akarnak. A meddőkőzet Mezőváriba szállítását sajnálatosnak nevezte, és a helyi tanácsra bízta, hogy annak megfelelő szigetelését vagy elszállítását kérje a kivitelező cégtől. Végül felajánlotta a KMKSZ jogászának segítségét a helyzet mielőbbi rendezése érdekében.

Salamon Elemér mezővári polgármester javaslatára a helyi tanács határozatot fogadott el, amelyben felszólították a befektetőt és az általa megrendelt út kivitelezőjét, hogy az aranybánya területéről kihordott szennyező kőzetanyagot május 15-ig szállítsák el, és addig is állítsák le az építkezést. Amennyiben ez nem következik be, a beruházás építésének tovább folytatását a helyi lakossággal együtt akadályozni fogják.

A helyi tanács ugyancsak levélben fordul a KMKSZ elnökségéhez, kérve a magyar érdekvédelmi szervezet és Brenzovics László parlamenti képviselő segítségét.

Döntöttek továbbá arról is, hogy április 18-án, közép-európai idő szerint 17 órára falugyűlést hívnak össze az ügyben a mezővári középiskola udvarára.

B. Zs.