Vasárnapi üzenet: 2019. április 28.

Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete: Az élet Ura ne találjon minket közönyösnek

2019. április 28., 09:48 , 953. szám

„Krisztus él. Ő a mi reményünk és ennek a világnak a legszebb fiatalsága. Minden, amit Ő megérint, fiatallá válik, újjá válik, megtelik élettel […] Ő él, és azt akarja, hogy te is élj! Ő benned van és veled van, és soha nem távozik el. Bármennyire is eltávolodnál te, ott van melletted a Feltámadott, aki hív és vár téged az újrakezdés kegyelmével. Amikor a szomorúság, a harag, a félelem, a kétely vagy a bukások miatt öregnek érzed magad, Ő ott lesz, hogy újra erőt és reményt adjon neked” (a Christus vivit apotoli buzdításból).

Ez az üzenet ugyanakkor a világ minden emberét is megszólítja. Krisztus feltámadása minden férfi és nő új életének az őselve, mivel a valódi megújulás mindig a szívből, a lelkiismeretből indul ki. Ám a húsvét az új, a bűn és a halál szolgaságából kiszabadított világnak is a kezdete: a világ végre megnyílt Isten Országa, a szeretet, a béke és a testvériség országa előtt.

Krisztus közöttünk él és velünk marad. Megmutatja feltámadott arcának a fényét, és nem hagyja magára azokat, akiket próbatétel, fájdalom és gyász sújt. Ő, az Élő legyen a reménye a szeretett szír népnek, amely tartós konfliktus áldozatává lett.

Korunk megannyi szenvedésével szemközt az élet Ura ne találjon minket hűvösnek és közönyösnek. Tegyen minket a hidak, nem pedig a falak építőivé. Ő, aki megadja nekünk az ő békéjét, vessen véget a fegyverek zúgásának mind a háborús területeken, mint a városainkban, és ösztönözze a nemzetek vezetőit, hogy véget vessenek a fegyverkezési versenynek és a fegyverek aggasztó terjedésének, különösen a gazdaságilag fejlettebb országokban. A Feltámadott, aki feltárta a sír ajtajait, nyissa meg a mi szíveinket is az ínséget szenvedők, a védtelenek, a szegények, a munkanélküliek, a kirekesztettek, a kenyérért, a menedékért és a méltóságnak az elismeréséért a mi ajtónkon bezörgetők szükségei előtt.

Krisztus él! Ő mindannyiunk és az egész világ reménye és fiatalsága. Engedjük, hogy megújítson minket!

Forrás: Magyar Kurír