„Mese, mese, mátka…” – immár tizennyolcadszor

Sárosorosziban ismét népmesék fakadtak az ajkakon

2019. május 15., 14:28 , 955. szám

A magyar népmesék folklórunk és egész kultúránk kincsei, melyekben kifejezésre jut az emberek igazságszeretete, illetve – megannyi vidám mesében – a jóízű népi humor: olyan emberi hibák, mint például a butaság, a fösvénység kifigurázása, s felbukkan az ostobaságot, a zsugoriságot legyőző furfang. A népmesekincset azonban – mint minden kincset – ápolni kell, és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Középszintű Szervezete (BKSZ), valamint a KMKSZ Sáros­oroszi Alapszervezete ezt a munkát végzi a „Mese, mese, mátka...” népmesemondó versenyek megszervezésével, melyeknek a Sárosoroszi Oktatási-Nevelési Központ (korábbi nevén: Sárosoroszi Általános Iskola) ad otthont.

Május 12-én még az időjárás is kegyeibe fogadta a XVIII. „Mese, mese, mátka...” népmesemondó verseny szervezőit, résztvevőit és közönségét. A kibomló tavasz legderűsebb arcát mutatta, a versenyen elhangzó mókás mesék pedig nemegyszer csaltak derűt a hallgatóság arcára. A vetélkedőn ezúttal a Guti Általános Iskola, a Beregújfalui Általános Iskola, a Benei Oktatási-Nevelési Központ, a Beregdédai Általános Iskola, a Sárosoroszi Oktatási-Nevelési Központ, valamint a Gáti Kovács Vilmos Középiskola összesen tizenhét tanulója: hat alsós és tizenegy felsős diákja mérte össze népmesemondói tehetségét, melyet a Nagymuzsalyi Középiskola, a Sárosoroszi Oktatási-Nevelési Központ és a Benei Oktatási-Nevelési Központ magyar nyelv és irodalom szakos tanáraiból – Jakab Erika, Kovács Erzsébet és Bábel Zsuzsanna – álló zsűri mért fel, melynek vezetőjévé Jakab Erikát választották.

A rendezvény megnyitóján elsőként Hiába András, a KMKSZ Sárosoroszi Alapszervezetének elnöke üdvözölte a megjelenteket, megjegyezve, miszerint a népmesék egyik fő mondanivalója, hogy a jó mindig legyőzi a rosszat, és a jók boldogan élnek, míg meg nem halnak. Majd dr. Gyebnár István beregszászi magyar konzul köszöntötte az egybegyűlteket, tolmácsolva Szilágyi Mátyás beregszászi magyar konzul üdvözletét. Szólt a népmeséknek a kultúránkban betöltött szerepéről, s kijelentette: nagy jelentősége van annak, hogy Magyarország határain túl is őrzik a magyar népmesét, irodalmunk eme értékes tárházát, melyet még gyermekkorban meg kell ismerni. Végezetül pedig megdicsérte a felkészítő tanárok munkáját és a versenyen részt vevő gyerekek szorgalmát.

Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke, egyúttal a Beregszászi Járási Tanács elnöke kifejtette: meseszép napunk van, melyen elmerülünk a mesék világában. Felidézte a népmesemondó verseny kezdeteit, leszögezve, hogy jól döntöttek, amikor Sárosoroszit választották ezek helyszínéül, mert a házigazdák már a kezdetekkor bizonyságot tettek felkészültségükről. A népmesék kapcsán pedig ő is kihangsúlyozta: fontos, hogy bennük mindig az igazság győz, s nekünk, felnőtteknek is azt üzenik, hogy merjünk kiállni az igaz ügy mellett. Majd felhívta a versenyzők, szüleik, tanáraik figyelmét a beregszászi Rákóczi-főiskolán zajló tehetségkutató versenyekre.

Sebi Attila, a Sárosoroszi Oktatási-Nevelési Központ igazgatója is köszöntötte a megjelenteket. Míg Jakab Erika, a zsűri elnöke – a versenyzőkhöz fordulva – elmondta: szíve szerint mindenkinek első helyezést adna, de hát ez lehetetlen. Ám ha most valaki nem győz, akkor jöjjön el jövőre, és újból mérettesse meg magát, s mindenkit óvott az izgulástól, mert az csak rontja az esélyeiket. Felszólalása végén pedig ismertette a verseny szabályait. Ezek értelmében előbb az alsósok, majd a felsősök léptek a közönség elé. A fellépések után megszületett a zsűri döntése. Az eredményhirdetés előtt Jakab Erika felsorolta, milyen pozitívumokat és negatívumokat vett észre a mesemondásokban, nem nevesítve a versenyzőket, hanem rájuk bízta, hogy magukra vonatkoztassák az elmondottakat. A pozitívumok közt említette többek magabiztosságát, bátorságát, nyugodtságát, jó kiejtését, szép, tagolt beszédét, nagyon jó hanglejtését, kifejező arcjátékát, a zsűrivel való szemkontaktus tartását, a jó előadó-képességet, a mesemondás élvezését, a kifejező, jó színészi tehetséget (megjegyezve viszont, hogy a színészi alakítást sem kell túlzásba vinni), a szereplők megszemélyesítését. A negatívumok között pedig megemlítette, hogy egyesek nem adták elő jól a mesét, siettek, nem tartottak szünetet a párbeszédek között. S arra kérte a gyerekeket, hogy szívleljék meg az elhangzott megjegyzéseket.

Az elemzést követően aztán a zsűri elnöke kihirdette az eredményeket. Az alsósok kategóriájában a 3. osztályos sárosoroszi Hiába András érte el a 3. helyet, a gáti Ilosvai Anna lett a 2. helyezett, és a harmadikos beregdédai Szerényi Rebeka nyerte meg a versenyt. Különdíjban részesült a 3. osztályos sárosoroszi Brekóczki Dóra, bátorsági különdíjban pedig Hiába András. A felsősök között a beregdédai 5. osztályos Serégi Barbara végzett a 3. helyen, a sárosoroszi 8. osztályos Buda Mózes érte el a 2. helyesést, és az ötödikes beregdédai Andráskó Annamária nyerte meg a versenyt. Különdíjat kapott a benei ötödikes Béres Dominik, a 7. osztályos guti Gajdos Katinka, valamint a beregújfalui nyolcadikos Tóth Eszter. Béres Dominik és a beregújfalui 6. osztályos Ács Milán pedig egy Visegrádot, Esztergomot és Budapestet érintő honismereti kiránduláson való részvételt nyert. De több, helyezést el nem ért versenyző sem távozott üres kézzel, mivel kis ajándékokban részesültek. A helyezettek és a különdíjasok oklevelet, könyv­csomagot és ajándékcsomagot vehettek át, melyek közül a könyvcsomagokat Magyarország Beregszászi Konzulátusa, míg az okleveleket és az ajándékcsomagokat a KMKSZ BKSZ biztosította.

A rendezvényt a sárosoroszi Boróka Néptáncegyüttes, valamint az ugyancsak helybeli Hangraforgó Népzene- és Népdalegyüttes műsora színesítette. Végezetül pedig a nagyon jól szereplők számára csak azt kívánhatjuk, hogy a tehetségkutató versenyeken érjenek el még szebb sikereket, míg a kevésbé jól szereplőknek azt, hogy fejlesszék népmesemondó képességüket.

Lajos Mihály