Idén is várja az alapképzésre felvételizőket a Rákóczi-főiskola

2019. június 12., 09:13 , 959. szám

Tart a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, ezért Bárány Bélát, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára. Előző számunkban a beregszászi főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetébe jelentkezőknek igyekeztünk hasznos tudnivalókkal szolgálni, ezúttal a bachelor képzési szinttel kapcsolatos információkat foglaljuk össze.

– Milyen szakokra hirdet felvételt 2019-ben a Rákóczi-főiskola bachelor képzési szinten?

– Meghirdetett szakjaink: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy. E szakokon nappali és levelező tagozatos képzést is indítunk. A korábbi évekhez hasonlóan képzéseink első és második évfolyamára egyaránt lehet jelentkezni.

– Miben tér el a felvételi eljárás az első és a második évfolyamra jelentkezők esetében?

– Az első évfolyamra a középiskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek a külső független értékelésen szerzett három szertifikát birtokában. Minden szak esetében kötelező szertifikátot szerezni ukrán nyelvből és irodalomból. Arról, hogy az ukrán mellett milyen két további szertifikátra van szükség a jelentkezéshez az egyes szakokon, főiskolánk felvételi szabályzatának 4. mellékletéből tájékozódhatnak az érdeklődők, amely elérhető honlapunkon: www.kmf.uz.ua. Itt kell megjegyeznem, hogy az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia) a felvételi szabályzat lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett, harmadik tárgyként a jelentkezők belső vizsgát tehessenek a főiskolánkon magyar nyelvből.

Idén a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2019-es szertifikátok mellett a 2017-ben és 2018-ban szerzett szertifikátokat is elfogadják. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett szertifikátok. Angol, német, francia és spanyol nyelvből a felsőoktatási intézmények csak a 2018-as és 2019-es szertifikátokat fogadhatják el.

A bachelor képzési szint második évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek ifjú szakember, bachelor vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve azok is, akik bachelor képzési szinten már legalább egy évet befejeztek. Nekik a szaktárgyukból kell felvételi vizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán. Újdonság, hogy 2019-ben mindazok, akik alapképzésben a számvitel és adóügy szak második évfolyamára szeretnének jelentkezni ifjú szakember szintű oklevél alapján, a felvételi versenyben az ukrán nyelv és irodalomból szerzett szertifikát, valamint a szaktárgyi felvételi vizsga érdemjegye alapján vehetnek részt. Ukrán nyelvből és irodalomból egyaránt elfogadják a 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben szerzett szertifikátokat.

– Hogyan lehet jelentkezni a bachelor szintű képzésekre?

– Jelentkezni bachelor szintű képzéseink első évfolyamára nappali vagy levelező tagozaton egyaránt csak elektronikusan lehet. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben július 1-jén veszi kezdetét a következő címen: http://ez.osvitavsim.org.ua. A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét, a külső független értékelés során megszerzett szertifikátok adatait, a középiskolai végzettséget igazoló oklevél (érettségi bizonyítvány) és melléklete adatait, az érettségi bizonyítvány átlageredményét, valamint fel kell tölteni a végzettséget igazoló oklevél mellékletének és egy 3x4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is. Ezt követően, a regisztrált felhasználói fiókon keresztül július 10–22. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. A választható szakok száma intézményünkben nincs korlátozva, tehát a sikeres felvételi érdekében célszerű több szakot is megjelölni. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Főiskolánknak július 26-ig kell kihirdetnie a középiskolai végzettség alapján jelentkezők közül felvételre ajánlottak névsorát. Ezt követően 4 nap áll a felvételizők rendelkezésére, hogy benyújtsák a felvételi irodában a beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat.

Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy a 2019-es felvételi szabályzat bachelor szintű képzés esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz az első évfolyam levelező tagozatára. Jelentkezni pótfelvételi eljárás keretében bachelor szintű képzéseink első évfolyamára levelező tagozaton csak elektronikusan lehet augusztus 5–30. között.

A bachelor képzési szint második évfolyamára jelentkezni csak személyesen, papíralapon lehet július 10–22. között. A jelentkezéshez szükséges okiratok: a végzettséget igazoló oklevél és annak melléklete, a személyi igazolvány másolata, 4 db 3x4 cm-es színes okmánykép. A felvételi vizsgákra július 23–30. között kerül sor. A szaktárgyi vizsgák követelményei és mintafeladatai szintén megtalálhatók intézményünk honlapján.

– Kik jelentkezhetnek kedvezményesen a Rákóczi-főiskolára?

– Elbeszélgetés alapján a következő kedvezményezett kategóriákhoz tartozók nyerhetnek felvételt főiskolánkra:

- a háborús veteránok jogállásáról, szociális védelmük garanciáiról című törvény 7. cikkelyének 10–14. pontjai alapján háborús rokkantakká nyilvánított személyek;

- akik számára a csernobili katasztrófa áldozatairól rendelkező ukrajnai jogszabályok ezt lehetővé teszik;

- akik rokkantságuk következtében nem képesek látogatni az oktatási intézményt (az egészségügyi és szociális hatóságok ajánlása alapján).

Szintén lehetőségük van a felvételre felvételi vizsgák alapján (külső független tesztelésen szerzett szertifikátok helyett), és azok sikeres teljesítése esetén (nem alacsonyabb pontszámmal, mint a felsőoktatási intézmény által meghatározott alsó ponthatár) engedélyezett a részvétel a felvételi versenyben azoknak a jelentkezőknek, akiket a Méltóság forradalma áldozatainak ismertek el, akik A háborús veteránok jogállásáról, szociális védelmük garanciáiról című törvény alapján harci cselekmények résztvevőjeként vannak nyilvántartva (beleértve azokat is, akik az ukrán állampolgárok katonai szolgálatára vonatkozó rendelkezések alapján teljesítenek szolgálatot), illetve az árváknak és a szülői gondoskodás nélkül maradt gyerekeknek is.

Felhívom a felvételizők figyelmét, hogy részletesebben e témáról a www.kmf.uz.ua weboldalon, felvételi szabályzatunk VIII. fejezetében olvashatnak.

A kedvezményezettek, akik elbeszélgetés vagy belső felvételi vizsgák alapján jogosultak felvételizni a főiskola bachelor szintű képzéseinek első évfolyamára, jelentkezési kérelmüket július 10–16. (pótfelvételi keretében augusztus 5–9.) között személyesen, papíralapon nyújthatják be. Felvételi vizsgáikra vagy elbeszélgetéseikre július 17–22. (pótfelvétel keretében augusztus 12–14.) között kerül sor.

Befejezésül szeretném felhívni a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos bármilyen kérdésben egyedül a Rákóczi-főiskola 2019. évi felvételi szabályzata (www.kmf.uz.ua) tekinthető minden részletre kiterjedő és az esetleges panaszok, jogorvoslati lehetőségek szempontjából is mérvadó dokumentumnak. (Folytatjuk)

ntk