Egy sokat megélt nyugdíjas óvodapedagógus

„Hogy legyen magyar nyelvű óvodai nevelés”

2019. június 21., 16:05 , 960. szám

Egy nemzeti kisebbségnek semmit sem adnak ingyen. Mindenért meg kell harcolnunk. És nem elég, ha egy vívmányt elérünk, mert annak megőrzéséért is küzdenünk kell. Ha pedig meglévő jogaink biztosítását elértük, harcolnunk kell jogaink kibővítéséért… Morilják Erzsébet, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) óvodai szekciójának egykori vezetője is azon munkálkodott, hogy bővítse oktatási rendszerünket, s létrehozza azt, amit a szovjetrendszer elvett tőlünk: a magyar nyelvű óvodai nevelést. A nyugdíjas óvónővel a Brunszvik Teréz-emlékdíj átvétele kapcsán beszélgetett lapunk munkatársa.

– Beregszászban születtem (ma is itt élek), és a Munkácsi Tanítóképzőt végeztem 1961–1964 között, hogy óvónő lehessek – tekint vissza beszélgetőtársam pályája kezdetére. – A tanítóképzőben akkor még csak ukrán nyelven folyt az oktatás, de mivel az iskolában elég jól elsajátítottam az orosz nyelvet, hamar belejöttem az ukrán nyelv használatába.

– Tanulmányai befejezése után hol helyezkedett el?

– 2-3 évig dolgoztam a Beregújfalui Óvodában, majd a Nagymuzsalyi Szovhoz-óvodában helyezkedtem el, ahol úgy tizennyolc évig dolgoztam. Ezt követően a Beregszászi 18. Számú Óvoda-Bölcsődében kaptam állást, ahol az intézmény vezetője is lettem. Aztán egy nap – más óvodavezetőkkel együtt – behívattak a városházára, ahol elénk tettek egy-egy kérvényt, miszerint kérjük a kommunista pártba való felvételünket, és felszólítottak, hogy írjuk alá a „kérvényünket”. Erre én azt mondtam, hogy ha eddig nem léptem be a pártba, ezután sem fogok. Mire megkérdezték, nem féltem-e az állásomat… Nem hittem, hogy komoly a fenyegetés, pedig az volt: tényleg megfosztottak az óvodavezetői tisztségemtől…

– Hogyan került kapcsolatba a KMPSZ-szel?

– Már a kezdetekkor, 1989-ben tagja lettem a KMKSZ-nek. Eleinte senki sem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy legyen Kárpátalján magyar óvoda. Én vetettem fel a KMKSZ-nél és az alakulóban lévő KMPSZ-nél, hogy Kárpátalján is legyen magyar nyelvű óvodai nevelés. A KMPSZ-nél többen is helyeselték a felvetésem, elsősorban pedig az elnök, Orosz Ildikó támogatott. Megtette a szükséges lépéseket, hogy beinduljon a magyar óvodai nevelés, és már akkor, 1991-ben én lettem az óvodaszekció elnöke.

– Milyen munkát végzett a szekció elnökeként?

– Azon munkálkodtunk, hogy legyenek magyar nyelvű óvodai csoportok, majd magyar nyelvű óvodák. Igyekeztünk összefogni a magyar óvónőket Ungvártól Aknaszlatináig. Kiszállásos továbbképzéseket szerveztünk Ungváron, Beregszászban, Aknaszlatinán, meg más településeken is, az óvodákban. Aztán lehetőség nyílt rá, hogy magyarországi továbbképzéseken vegyünk részt mi, óvodapedagógusok, Kárpátalja egész magyarlakta területéről. Magyarországi szakmai szervezetekkel együtt szerveztük a képzéseket, melyekre Sopronban, Miskolcon, Hajdúböszörményben került sor. Illetve magyarországi előadókat hívtunk meg a mi kárpátaljai továbbképzéseinkre. És természetesen felkerestük a magyar óvodákat, felmérve, milyen szükségleteik vannak. Aztán nyugdíjba vonulásomkor átadtam a stafétabotot a fiatalabbaknak…

Akik azon az úton mennek tovább, mely jórészt beszélgetőtársamnak köszönhetően nyílt meg – jegyezhetjük meg végezetül.

Lajos Mihály