A községi tanácsok végrehajtó bizottságainak hatásköréről

2019. június 25., 12:35 , 960. szám

„Emlékeim szerint a községi tanács végrehajtó bizottságának régen jogában állt kiadni az építési engedélyt, ha az ember verandát akart építeni a családi házához. Később úgy hallottam, hogy elvették ezt a jogosítványukat. Most mi a helyzet? Kihez kell fordulni?”

– Az 1997-es A helyi önkormányzatokról Ukrajnában című törvény értelmében a végrehajtó bizottságoknak valóban jogában állt kiadni az úgynevezett építészeti és tervezési feladatokat, műszaki feltételeket épületek és építmények tervezéséhez, megépítéséhez, rekonstrukciójához, valamint a területrendezéshez, továbbá az ezen munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlen engedélyt is ők adták ki. Azonban egy 2008. évi törvénymódosítás megfosztotta ettől a joguktól a községi végrehajtó bizottságokat.

Később a miniszteri kabinet 2011. évi határozata (»Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт« від 13 квітня 2011 р. № 466) úgy szabályozta a kérdést, hogy az építési engedély kiadására (ez az a dokumentum, amely engedélyezi a megrendelő és a beruházó számára az építési, rekonstrukciós, restaurációs munkák, a nagyjavítás, az ingatlanoknak a közüzemi rendszerekhez és szerkezetekhez való csatlakoztatását) A településfejlesztési tevékenység szabályozásáról (Про регулювання містобудівної діяльності) című törvény 7. cikkelyében felsorolt állami építészeti és építési hatóságok jogosultak. Így a besorolás szerint az úgynevezett csekélyebb következményekkel (felelősséggel) járó osztályba (CC1) tartozó objektumok esetében a területileg illetékes települési önkormányzatnak az állami építészeti és építési felügyeletet gyakorló végrehajtó szerve lett az illetékes. Amennyiben viszont az adott település önkormányzata nem hozott létre ilyen végrehajtó szervet, a feladatot az állami építészeti és építési felügyelet látja el felügyelői útján. Javaslom, forduljon a községi tanácshoz, ahol tájékozódhat arról, hogy ügyében a helyhatóság, vagy a nyilván a járásközpontban székelő állami építészeti és építési felügyelet az illetékes.

hk