Soós Kálmán-ösztöndíjprogram a 2019/2020-as tanévre

2019. július 21., 11:50 , 964. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2019/2020-as tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse, segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeiket, melyek széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar nemzetiségű, tudományos fokozattal rendelkező tanárok vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani az Ungvári Nemzeti Egyetemen, az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Munkácsi Állami Egyetemen.

A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a fent felsorolt négy intézményben hatvanperces előadást kell tartania a 2019/2020-as tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az előadás nyelve a magyar.

Pályázni 2019. szeptember 30., 16.00 óráig lehet a „GENIUS” JA irodájában.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1. Jelentkezési lap (letölthető a „GENIUS” JA honlapjáról);

2. A tervezett előadás írott anyaga, és az előadás során bemutatni kívánt prezentáció elektronikus formában;

3. Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás;

4. Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata;

5. Személyi igazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata,

6. Identifikációs kód másolata;

7. Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata (pl: Magyar igazolvány fényképes oldala);

8. Strukturált szakmai önéletrajz.

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótárellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet- és szótárkészítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására, és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését várjuk!

A pályázatra 2019. szeptember 30., 16.00 óráig lehet jelentkezni, a „GENIUS” JA irodájában, a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel vagy szaknyelvi szótárral.

A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1. Jelentkezési lap (letölthető a „GENIUS” JA honlapjáról);

2. Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyaga elektronikus formában;

3. Végzettséget/tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata;

4. Személyi igazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata;

5. Identifikációs kód másolata;

6. Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata (pl: Magyar igazolvány fényképes oldala);

7. Strukturált szakmai önéletrajz.

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést várjuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

Pályázni 2019. szeptember 30., 16.00 óráig lehet a „GENIUS” JA irodájában.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1. Jelentkezési lap (letölthető a „GENIUS” JA honlapjáról);

2. Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában;

3. Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – vezetőtanári- és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens (ek) kézzel ellátott aláírásával (Kék tintával író tollalt használjon!);

4. Végzettséget/tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata;

5. Személyi igazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata;

6. Identifikációs kód másolata;

7. Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata (pl: Magyar igazolvány fényképes oldala);

8. Strukturált szakmai önéletrajz.

A pályázat lebonyolítása

A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz való előkészítése a „GENIUS” JA feladata. A lebonyolító fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés benyújtását követően a jelentkezőtől szükség esetén további dokumentumokat kérjen be.

A pályázat elbírálása

A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok értékelését a „GENIUS” JA által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.

A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a „GENIUS” JA
e-mail-ben értesíti a pályázókat.

Bővebb információt az alábbi címen és elérhetőségeken kaphatnak: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.; Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék); e-mail: agora@kmf.uz.ua

Valamennyi pályázat benyújtása 2019. június 12-től lehetséges!