Hiba csúszott az okmányokba – mit tegyünk?

2019. augusztus 4., 11:40 , 966. szám

„Annak idején rosszul írták be a nevemet a házasságlevélbe, de akkor úgy gondoltam, ennek nincs különösebb jelentősége. Aztán megszületett a gyermekünk, s az ő keresztlevelébe is helytelenül került be a nevem. Úgy határoztam, egyszer, s mindenkorra tisztázom ezt a helyzetet. Hogyan lehetne elérni, hogy kijavítsák a hibákat?”

– A házasságlevélben és a keresztlevélben ejtett hibák kijavítása az anyakönyvi hivatal (Bідділ державної реєстрації актів цивільного стану) lakóhelyük szerint illetékes osztályának a feladata.

Az anyakönyvi bejegyzések és nyomukban az okmányok módosítása az anyakönyvi hivatalban az Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott szabályoknak megfelelően történik (Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5). Ehhez önnek kérvényt kell benyújtania az anyakönyvi hivatalhoz, amelyben leírja, hogy milyen módosításokat kér elvégezni az okmányaiban. A kérvényhez csatolni szükséges az ügy érdemben történő kivizsgálásához és pozitív elbírálás esetén a hibák kijavításához szükséges dokumentumokat, köztük a személyi igazolványát, valamint a pontatlan információkat tartalmazó okmányokat (házasságlevél, születési bizonyítvány).

E dokumentumok alapján az anyakönyvi hivatal döntést hoz a kért módosítások elvégzéséről, vagy a kérelem elutasításáról. A kérelem elutasításáról a kérvényezőt is kötelesek tájékoztatni, méghozzá írásban, feltüntetve az elutasítás okát. Arról is tájékoztatniuk kell ilyenkor a polgárt, hogy jogában áll megfellebbezni az anyakönyvi hivatal határozatát a bíróságon.

Az anyakönyvi bejegyzések és az azok alapján kiállított dokumentumok módosítására bírósági határozat alapján is sor kerülhet. Ehhez önnek keresetet kell benyújtania a bíróságon. A bírósági határozat ilyenkor konkrétan leírja, hogy milyen módosítást kötelesek végrehajtani a tisztviselők az anyakönyvi bejegyzésben, amelynek az alapján azután a megfelelően módosított új dokumentumokat is kiállítják a hivatalban.

hk