Kárpátaljai búzaösszeöntés Nagydobronyban (Frissítve)

Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem

2019. augusztus 10., 14:47 , 968. szám

Idén augusztus 10-én, szombaton a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonban került sor a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a kárpátaljai magyar gazdák által összegyűjtött búza ünnepélyes összeöntésére. Sikerült ismét rekordot dönteni: a tavalyi 103 tonnával szemben a kárpátaljai gazdák idén 104 tonna búzát adományoztak a nemes célra.

Mint ismeretes, a Magyarok Kenyere program során a Kárpát-medence magyarlakta területeiről nemzeti összefogással búzát gyűjtenek, majd a lisztet és a kenyeret eljuttatják a magyar gyermekeket segítő szervezetekhez, az állam által nem támogatott egyházi líceumokba és gyermekotthonokba. A program lebonyolításában, melyet Kárpátalján a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány szervez, évről évre kiemelkedő szerepet vállalnak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezetei és a történelmi egyházak.

A gyűjtés egyik kedvezményezettje az ungvári járási Nagydobronyban található Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon. A házigazdák nevében Katona Viktória lelkészigazgató köszöntötte a meghívott vendégeket, valamint minden jelenlévőt. „A befektetett munka meghozta a gyümölcsét, megvan a termés, s bár az időjárás szeszélyes volt, ami küzdelemre hívta a gazdákat, ma mégis itt állhatunk ezen az udvaron, ahová az elmúlt hét folyamán több tonna búzát hoztak a gazdák. Miért? Miért van az, hogy mégis szembe tudunk nézni a nehézségekkel? Azért, mert van egy gondviselőnk!” – mondta a lelkésznő, és kiemelte, milyen jó látni és gyönyörködni abban, amit erőnkön felül képesek vagyunk tenni. „Az Úr egy dolgot kér tőlünk, amit Mózes 2. könyvében is olvashatunk: „Földed első termésének legjavát vidd el Istenednek, az Úrnak házába!” Így tettetek ti is, elhoztátok azért, hogy adjatok, hogy csatlakozzatok, és átéljétek azt, hogy a küzdelmeitekben és az örömeitekben nem vagytok egyedül, mert van Krisztusunk, aki megtörte a kenyeret és szétosztotta, hogy az őt követő sokaság soha ne éhezzen. Amikor búzatermésetek egy részét ide hoztátok, gondolatban ti is megtörtétek a kenyereteket és átadtátok azoknak, akik szükséget szenvednek” – zárta köszöntőjét Katona Viktória.

Az ünnepségen elsőként Hidi László, a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke mondott beszédet. Felidézve a kezdeményezés 2011. évi megszületését kiemelte: „Egy pécsi jogászprofesszornak akkor megfogalmazódott az a gondolata, hogy milyen lehet az a kenyér, amit Magyarország több szögletéből összegyűjtött búzából sütnek ki?” Emlékeztetett, hogy Kárpátalja 2013-ban kapcsolódott a Magyarok Kenyere programhoz, így immár hatodik alkalommal gyűjtöttek gabonát térségünkön e célból. Az évek során összeadott búza megsokszorozódott, s a tavalyi évben az a megtiszteltetés érte Kárpátalját, hogy a Kárpát-medencei, össznemzeti búzaösszeöntésre a beregszászi járási Mezőgecse községben került sor. Hidi László hangsúlyozta: a sikert nem szükséges magyarázni, hiszen idén 104 tonna terményt gyűjtött össze 1013 kárpátaljai magyar gazda – ezzel felülmúlva a múlt évi 103 tonnás rekordot. Köszönetet mondott a szervezőknek, a KMKSZ alapszervezeti elnökeinek, a történelmi egyházaknak és azoknak a civil szervezeteknek, amelyek mindvégig segítették a munkát. „Azt gondolom, hogy az ilyen akciók mindenképpen szükségesek, mert őrzik bennünk azt a hitet, hogy nekünk itt, a Kárpátok alján jövőnk van, magyarul van jövőnk. Csak így tovább!” – mondta köszöntője végén.

Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke köszöntőbeszédének elején aláhúzta: „Jó helyen vagyunk… Jókor vagyunk jó helyen.” Emlékeztetett a hét évvel ezelőtti gondolatra, amelynek sikerült kiteljesednie „s aminek az eredményét, hatását mindannyian érezzük, tapasztaljuk, látjuk”. Biztató szavaival arra ösztönözte a jelenlévőket, hogy a továbbiakban is így folytassák az elkezdett munkát. „Fontos az, hogy Kárpátalja magyarsága ezzel a nemes céllal újra összefogott, s újra elhozta a maga búzáját, amit hamarosan összeöntünk, s amit majd a rászoruló gyerekek jóízűen elfogyasztanak” – emelte ki. „Most, amikor megízlelik az ebből az összefogásból született kenyeret, kérem, gondoljanak rá, hogy ez abból a földből került asztalunkra, amelyre 1100 éven keresztül magyarok vére, verejtéke, könnye hullt. Emellett gondoljunk hálával telt szívvel a földművesekre, akik ezt asztalunkra tették” – fűzte hozzá köszöntőjéhez.

Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke átadta a magyar gazdák és a Magyar Ország­gyűlés üdvözlő szavait és a Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagjaként kiemelte, hogy „hosszú, küzdelmes munka áll mögöttünk, de előttünk még több”. Felidézte a gyűjtés elindítását és elmondta: „A Magyarok Kenyere programon belül idén Kárpátalján összegyűjtött több mint 100 tonna gabona is jelzi, hogy aki egyszer az életben megtapasztalta – és magam is ide tartozom –, milyen a szükség, az később egész életen át szívesen ad. A kárpátaljai magyar gazdák ugyanígy tudják, hogy aki szükséget szenved, azok számára adni kell, mert a Jóisten megadta a lehetőséget, hogy adhassunk” – hangsúlyozta Jakab István, és utalt arra, hogy a kárpátaljai magyar gazdák tudják, amint a szólás is tartja: egy kenyéren vagyunk.

„A kenyér a sorsközösség egyik jelképe. Mi, magyarok egy kenyéren vagyunk örömben, bánatban, munkában, küzdelmekben és sikerekben: összetartozunk. Ezért ki-ki erejének megfelelően járul hozzá a családja, közössége boldogulásához. Hiszem, hogy ez a 104 tonna azt jelzi, hogy a kárpátaljai magyar gazdákban itt van az erő, az akarat, az elszántság, hogy van jövőnk” – emelte ki az anyaországi politikus, és biztosította a kárpátaljai magyar gazdákat, valamint a kárpátaljai magyarokat, hogy a nemzet egyre gyarapodó ereje ott van mögöttük, és velük együtt érez az egész Kárpát-medence magyarsága. A MAGOSZ elnöke meggyőződését fejezte ki, hogy a jövőben még szorosabb lesz a kárpátaljai magyarság és az anyaország együttműködése, és elmondta: a magyar kormány mindent megtett és a jövőben is mindent megtesz azért, hogy a Kárpátalján élő magyarság a szülőföldjén boldoguljon.

Takár Károly (Katyó) akna­szla­tinai nyugalmazott sóbányász a hagyományokhoz híven idén is kerékpáron hozott egy kis zsáknyi aknaszlatinai sót a nemzet kenyeréhez.

Az ünnepi beszédeket követően a gyermekotthon lakói Jakab Istvánnak, a Magyar Országgyűlés alelnökének egy ajándékcsomagot nyújtottak át, melyben kenyér és a gyermekek által készített magyar címer volt. Így köszönték meg a magyar kormány támogatását és azt, hogy sokadik alkalommal látogatott el hozzájuk.

„Azon gondolatok jegyében veszem át ezt az ajándékot, hogy a Kárpát-medence képviselői számára, valamennyi Kárpát-medencei magyar ember számára ajándékként mutatom majd fel ma délután Nemeshanyban, a Kárpát-medencei magyar gazdák búzaösszeöntő ünnepségén” – mondta az anyaországi politikus és megosztott egy információt a jelenlévőkkel, mely szerint az adományozás ünnepe, amelyen részt vesz Herczeg Anita, a köztársági elnök felesége is, idén ősszel Kárpátalján lesz.

Ezután következett a fel­emelő érzéssel elárasztó pillanat: a történelmi egyházak képviselői megáldották a kenyérgabonát, és az együvé tartozás szimbólumaként összeöntötték a Kárpátalja különböző szögleteiből érkezett búzát. A vendégek – köztük Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő – egymás után az udvar közepén felállított, nemzeti színű szalaggal átkötött nagy méretű dézsához járultak, és jelképesen egy merítőkanálnyit szórtak a megye településeiről felajánlott búzából. Az összeöntés idején Schreiner Sándor klarinét- és tárogatóművész játéka tette még meghittebbé a rendezvény hangulatát.

A búzaösszeöntés után kezdetét vette a kulturális program: a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak az énekkari szolgálata következett és fellépett a nagydobronyi Zöldág női kórus.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű kezdeményezés támogatottsága évről évre növekszik, az összegyűjtött búzaadomány mennyisége második éve a 600 tonnát is túllépi. A program célja, hogy a Kárpát-medence magyar gazdái gabonájuk egy részét a határon innen és túl élő, rászoruló magyar gyermekek ellátására adományozzák. Az ebben az évben összegyűjtött mennyiség 80 ezer rászoruló gyermek részére biztosít kenyeret.

CsA/RV