Tanévnyitó és iskolaátadási ünnepség Nagydobronyban

„Aki iskolát épít, jövőt tervez”

2019. szeptember 11., 15:12 , 972. szám

Szeptember 8-án szűkebb pátriánk egyik legnépesebb magyar községének csodaszép kálvinista templomában tartották meg a kárpátaljai magyar református líceumok közös tanévnyitó ünnepségét. Ezt követően pedig átadták a Nagydobronyi Református Líceum gyönyörűen felújított és kibővített épületegyüttesét is, ahol a diákok immár európai színvonalú környezetben pallérozhatják elméjüket és erősíthetik hitüket.

A rendezvénysorozat nyitányaként – a tanévnyitó ünnepség keretében – Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke tartott igehirdetést a Királyok II. könyve 3. részének 8–23. versei alapján, melyekben arról olvashatunk, milyen isteni beavatkozás révén menekült meg Izrael népe az őt fenyegető arámi seregektől. „Ez egy csodálatos történet a szabadító Istenről” – fejtette ki a püspök úr. Elizeus prófétán keresztül Isten mindig figyelmeztette Izrael királyát, hol készülnek lecsapni a zsidókra a túlerőben lévő ellenséges hadak, az Úr nem hagyta, hogy csapást mérjenek az ő népére, és a fenyegetett közösség megtapasztalta Isten szabadítását. Majd az igehirdető párhuzamot vont az ott és akkor is nagy veszélyben lévő izraeliták és a mi helyzetünk között, kifejtve, hogy a Kárpátaljai Református Egyház és az egész európai reformátusság is küzdő közösség, mely a mindennapokban vívja harcát szellemi ellenségünk, a gonosz ellen. Szükségünk van hát a hit látására, arra, hogy lássuk: velünk az Isten, és könyörögjünk az Úrhoz, hogy adja meg nekünk ezt a látást. Az iskolakezdés kapcsán pedig Zán Fábián Sándor arra kérte a pedagógusokat, hogy ne csak tanítsák, hanem keresztyén szellemben neveljék is diákjaikat.

A prédikációt követően Pánczél Károly, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselője, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke üdvözölte az egybegyűlteket, köztük a pedagógusokat, akik – mint mondta – nagyon fontos szolgálatot végeznek a magyar fiatalokért, s így a magyar jövőért, mert a fiatalok jelentik a magyar nemzet megmaradásának a zálogát. Majd kitért arra, hogy a határon túli magyar közösségek „száz év magánya” véget ért, az új magyar nemzetpolitika szellemében az Alaptörvényben rögzítették, miszerint a határon túli magyarság támogatása, szülőföldjén való megmaradásának az elősegítése is a magyar kormányzat feladatai közé tartozik. Felidézte az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program, illetve az óvodafejlesztési program eredményeit, a magyar nyelvű média, valamint a líceumok támogatását. S leszögezte: bár a XX. századot elvesztettük, de a XXI.-et  megnyerhetjük. Végezetül pedig arról szólt, hogy Európának az erős nemzetek Európájává kell válnia, és Magyarország szeretné, hogy például Szlovákia vagy Ukrajna is legyen erős Szlovákia, erős Ukrajna, de egyúttal legyenek bölcsek is, biztosítva a nemzetiségek jogait. Nem mondunk le a közösségi jogok érvényesüléséről, és mindenkinek meg kell értenie, hogy e jogok tiszteletben tartása békét, stabilitást, fejlődést von maga után.

Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka többek között arról beszélt, hogy az új tanév új lehetőségeket is hoz magával, de a sikerekért meg kell küzdeniük a tanároknak is, a diákoknak is. Mindent meg kell tenni azért, hogy a talentumok, a tehetségek kibontakozzanak. És ha adódnak is nehézségek, mindig van lehetőség az újrakezdésre. Dr. Fürjes Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a Nagydobronyi Református Líceum felújítása és kibővítése kapcsán a zsoltárírót idézte: „Hatalmas dolgot tett velünk az Úr.” S mint mondta, kegyelmi időszakban élünk, amikor az anyaország támogatja, segíti a határon túli magyar közösségeket, s így azok építkezéseit is. Rezes József, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal nemzetiségi és vallásügyi főosztályának a vezetője kihangsúlyozta, milyen óriási jelentősége van a magyar nyelven folyó oktatásnak. Végezetül pedig leszögezte: csak az épít, aki látja a jövőt, mi pedig bízunk a jövőben, s ezért építkezünk. Tóth László, a Kárpátaljai Református Egyház tanügyi bizottságának az elnöke elmondta, hogy a most induló tanévben 512 diák kezdi meg tanulmányait a kárpátaljai református líceumokban. E tanintézmények diákjai pedig kiváló eredményeket érnek el a megyei, illetve a KMPSZ által szervezett tanulmányi vetélkedőkön és a nemzetközi tanulmányi versenyeken, s mindez a siker a pedagógusok odaadó munkájának és felkészítésének az eredménye. De azokról a pedagógusokról sem feledkezhetünk meg, akik szellemi vagy testi fogyatékosokkal foglalkoznak. És köszönet illeti azokat a szülőket is, akik egyházi líceumokba íratják be a gyermekeiket – fejtette ki a felszólaló.

A tanévnyitó ünnepség után került sor a megújult, kibővült Nagydobronyi Református Líceum ünnepélyes átadására. Majd a tanintézet udvarán folyatódott az ünnepségsorozat. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka, a diakóniai koordinációs bizottság elnöke visszapillantott a kárpátaljai református egyházi líceumok hőskorára, a kezdetekre, amikor Isten lépésről lépésre kirendelte a sok-sok segítséget a líceumok beindításához. Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyház nyugalmazott püspöke, a Nagydobronyi Református Líceum alapítója felidézte, hogy 1995 tavaszán még nem volt sem tanár, sem diák, sem iskola. Ám Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség akkori elnöke szívvel-lélekkel az ügy mellé állt, és segítettek mások is, többen is abban, hogy már 1995. szeptember 1-jén beinduljon az oktatás. Gál Erika, a líceum igazgatója pedig röviden bemutatta a tanintézet történetét. Mint elmondta, a líceum az első nagydobronyi állami iskola több mint százéves épületében kezdett működni, miközben a diákokat különböző helyeken szállásolták el. 2016-ban aztán beindult az építkezés, melynek első ütemében a líceum épülete újult meg, bővült ki, majd a második ütemben felépült az új kollégium, a harmadik ütemben pedig a sportterem is, így 2019-re megújult, kibővült és gyönyörű lett a líceum. Kacsó Géza, az intézmény lelkész-igazgatója leszögezte: aki iskolát épít, jövőt tervez, s a hívő ember az Úrra néz, tőle kap segítséget.

A felszólalások után a líceum zenekara mutatott be több zeneművet, s végül szeretetvendégség zárta a rendezvénysorozatot.

L. M.