Egy gazdátlan ingatlan megvásárlásáról

2019. szeptember 15., 23:47 , 972. szám

„Elhatároztuk, hogy megvesszük egy ikerház felét. Időközben megtudtuk, hogy az épület másik része hosszú ideje, leg­alább 10 éve elhagyatottan áll. A környéken azt beszélik, a másik fél ház tulajdonosa meghalt, de a hagyatékáért senki nem jelentkezett. Hogyan és kitől vásárolhatnánk meg ezt a másik épületrészt is?”

– Az ingatlanok adásvétele szerződés alapján történik. Ezt a kérdést a Polgári törvénykönyv tárgyalja részletesen. Így a 657. cikkely kimondja, hogy az adásvételi szerződés írásban köttetik, s azt közjegyzőnek kell hitelesítenie. A 658. cikkely 1. pontjából az is kiderül, hogy eladni bármilyen árut csak a tulajdonosának áll jogában. Mindebből következik, hogy amennyiben meg kívánják vásárolni az épület gazdátlanul álló részét, meg kell találniuk a tulajdonosát.

Leveléből kitűnik, hogy mivel a tulajdonos elhalálozott, hagyatékáért pedig senki nem jelentkezett, az ingatlan az államra szállt. Ha az örökségnek, amelyért senki nem jelentkezik, ingatlan is részét képezi, a helyileg illetékes önkormányzatnak kötelessége kérni a bíróságtól annak kimondását, hogy a hagyaték az államra száll (визнання спадщини відумерлою). Miután a tulajdonos halála óta már legalább 10 év eltelt, feltételezhető, hogy az épületrész a helyi önkormányzat tulajdonába ment át. Ezért javasolnám, hogy mindenekelőtt keresse fel az önkormányzatot, s érdeklődjön az ingatlan tulajdonjogi helyzetéről.

hk