A fellebbviteli bíróság határozatának végrehajtásáról

2019. szeptember 29., 11:11 , 974. szám

„Végre kell hajtanom a fellebbviteli bíróság határozatát, ha már megfellebbeztem azt?”

– A Polgári perrendtartási törvénykönyv 319. cikkelye értelmében a fellebbviteli bíróság határozata vagy végzése kihirdetésének pillanatától jogerőre emelkedik. A jogerőre emelkedett határozat végrehajtása kötelező, függetlenül attól, hogy ön fellebbezett-e ellene vagy sem.

hk