A gyámságról

2019. október 1., 11:24 , 974. szám

„Miután a testvérem meghalt, lánya árva maradt. Elhatároztuk a feleségemmel, hogy gyámságot vállalunk felette. Megtehetjük? Mi szükséges ehhez?”

– Elvben semmi akadálya, hogy gyámságot vállaljanak a gyermek felett. Az ilyen ügyekben a gyermekvédelmi hatóság hozza meg a végleges döntést, s általában elsőbbséget élveznek az árva közeli hozzátartozói. Fontos azonban tisztázni a gyermek életkorát. A törvények értelmében gyámságot a 14 évesnél fiatalabb kiskorú felett lehet vállalni. A 14. életévét már betöltött fiatalkorú felett gondnokságot rendelhetnek el a hatóságok egészen 18 éves koráig, vagyis amíg felnőtté nem válik.

Jó tudni, hogy a gyámok elsősorban jogi képviselői a gyermeknek, vagyis nem kötelező, hogy egy fedél alatt éljenek vele. Ha viszont az a szándékuk, hogy befogadják az árvát, erre is van mód. A gyámoknak több lehetőségük van befolyást gyakorolni gyámolítottjuk sorsára, s nagyobb is a felelősségük e tekintetben. Például ők adhatnak engedélyt a külföldre utazásához. A 14 éven felüliek egyre több kérdésben maguk dönthetnek, így érthetően kisebb a gondnokok szerepe az életükben, bár továbbra sem elhanyagolható.

A gyámság megszerzéséhez kérvényt kell benyújtaniuk a gyermek lakóhelye szerint illetékes gyermekvédelmi hatósághoz. A gyámság elrendelését tíz éves kor felett a gyermeknek is kérvényeznie kell. Szükség lesz a szülők hiányát igazoló dokumentumokra (például halotti bizonyítvány), a leendő gyámok családi állapotát tanúsító igazolásra, a gyámok és a velük egy háztartásban élő további személyek egészségi állapotáról kiadott igazolásokra, a gyámság alá helyezendő gyermek egészségügyi igazolására, születési bizonyítványára, lakhelyigazolására, a leendő gyámok lakhatási körülményeinek vizsgálatáról felvett hatósági jegyzőkönyvre.

hk