Jubilált az „Életet az éveknek” Nyugdíjasklub

Harminc éve fogja össze Munkács magyar nyugdíjasait

2019. október 1., 18:19 , 975. szám

Öregember nem vénember – tartja a közmondás. És valóban: attól, hogy valaki átlépte a nyugdíjaskor küszöbét, és belépett az idősek világába, nem szükségszerű, hogy elhagyja magát, magába gubózzon, és már csak az emlékeinek éljen. Aktív életet is élhet, bekapcsolódva a különböző nyugdíjasklubok munkájába, s akár szervezője, akár a résztvevője legyen a különböző összejöveteleknek, illetve kirándulásoknak, melyek során vagy kellemesen elbeszélgethetnek egymással a közös témákat találó idős emberek, vagy szép tájakat, érdekes műemlékeket kereshetnek fel a nyugdíjasok, de mindenképpen pozitív energiákkal töltődhetnek fel, és szebbé tehetik éveiket.

A Latorca menti városban szeptember 28-án szervezett meg egy ilyen lélekfrissítő találkozót a Munkácsi Magyar „Életet az éveknek” Nyugdíjasklub, a szervezet létrejöttének harmincadik évfordulója alkalmából, melyen a Bene Anni által vezetett magyarországi Szigetcsépi „Szivárvány” Nyugdíjasklub, a Molnár Valéria által irányított Nagybégányi „Arany kalász” Nyugdíjasklub, a Gazdag Márta vezette Kígyósi „Ezüst alkony” Nyugdíjasklub, a Goncz Tibor által irányított Beregszászi Petőfi Sándor Nyugdíjasklub is képviseltette magát. Ugyancsak megjelent Pocsay Miklós, a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének és egyúttal a Makkosjánosi Szivárvány Nyugdíjasklubnak az elnöke, illetve Andrejcsák Beáta, a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének az alelnöke, a Palágykomoróci Örökzöld Nyugdíjasklub elnöke. Rajtuk kívül pedig Berkecz Mária ungvári magyar konzul, Korolyova Erzsébet, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének az elnöke, Olekszandr Halaj, Munkács alpolgármestere és Ivan Lengyel, a Munkácsi Városi Tanács információbiztonsági osztályának a vezetője is jelenlétével tisztelte meg a rendezvényt.

A jubileumi ünnepség kezdetén Bucskó Julianna, a Munkácsi Magyar „Életet az éveknek” Nyugdíjasklub elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd felidézte a kezdeteket. Mint elmondta, 1989-ben Lehotay Júlia szervezte meg a munkácsi magyar nyugdíjasklubot, melyet a későbbiekben Polyák Éva, majd Boruzs Béla vezetett. S a jelenlegi elnök az alapító tagok közül Szántó Magda, Peckó Irén és Visczák Olga nevét is megemlítette. „Sajnos, már sok klubtagunk nincs közöttünk, de emlékük szívünkben tovább él” – jegyezte meg. Majd kifejtette: „Harminc év nagy idő, egy emberöltő, sok minden történt ez alatt az idő alatt. Nagyon sok élményben volt részünk. Sok emlékezetes kiránduláson, találkozón vettünk részt. Régebben kórus is alakult a tagok részvételével, akik találkozókon is szerepeltek. Ezek alatt az évek alatt nagyon sok igazi jó barátot találtunk. Sok helyen jártunk Magyarországon, megismerkedhettünk hazánk tájaival, történelmével. Természetes, hogy ezen időszak alatt változott a klubtagság összetétele is, sokan nincsenek már köztünk, és sok új taggal bővültünk. Az idő telik, de mi itt vagyunk, s kérek mindenkit, hogy emlékezzen a sok szépre, jóra, amit együtt megéltünk, és várjuk vidáman a jövő által felkínált új élményeket” – mondta. Végezetül pedig önfeledt szórakozást, jó mulatást és jókedvet kívánt a megjelenteknek. 

A felszólalást követően a Szigetcsépi „Szivárvány” Nyugdíjasklub tagjai születésnapi köszöntő dallal és ajándékkal lepték meg a munkácsi magyar nyugdíjasklub tagjait, akiket a többi megjelent nyugdíjasklub elnökei is felköszöntöttek, megajándékoztak, akárcsak Pocsay Miklós, a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének az elnöke. Az ukrán és a magyar himnusz, valamint a nyugdíjashimnusz elhangzása után pedig Berkecz Mária ungvári magyar konzul szólt az egybegyűltekhez. Örömének adott hangot annak kapcsán, hogy láthatóan mennyire élénkek, derűsek a megjelent nyugdíjasok. Kifejtette, miszerint rendezvényeik jó alkalmak arra, hogy örömet, szeretetet adjanak egymásnak, s azt kívánta nekik: a jövőben sem csak a családjukkal, hanem kis közösségeikkel is osszák meg szeretetüket, örömüket.

Korolyova Erzsébet megjegyezte, miszerint a KMKSZ is idén ünnepelte megalakulása harmincadik évfordulóját, tehát egyidős a munkácsi magyar nyugdíjasklubbal. Majd elmondta: elsősorban azokra szeretne visszaemlékezni, akiknek a munkálkodása nélkül nem jöhetett volna létre a klub, és akik nélkül most nem lehetett volna megünnepelni megszületése harmincadik évfordulóját. Kitért a Munkácsról elszármazott Pákh-családra, akiknek a támogatása híján nem tartana ott a nyugdíjasklub, ahol ma tart, mert a kárpátaljai magyar szervezetek akkor voltak legjobban rászorulva a külső támogatásokra. Igaz, ma is vannak problémák, ennek a rendezvénynek a megszervezése is nehezen indult, ám a klubtagok támogatásával mégis megvalósult. Végezetül pedig egészséget, erőt, kitartást kívánt a nyugdíjasklub tagjainak.

Olekszandr Halaj a Latorca menti város nevében köszöntötte a születésnapját ülő nyugdíjasklubot, megköszönte, hogy meghívták a nívós rendezvényre. Kihangsúlyozta: Munkácson nincs ellentét a különböző nemzetiségek között, s reményét fejezte ki, miszerint a jövőben sem lesz másként. Szeressük, tiszteljük egymást – szögezte le.

A rendezvény további részében pedig a megjelentek jókedvűen élvezték egymás társaságát, valamint a feltálalt finom ételeket.

Lajos Mihály