Bevezetés a Kárpátalja mai területének történetével foglalkozó cikksorozathoz

2019. október 5., 12:20 , 975. szám

Kárpátalja története mindig is foglalkoztatta a helyi és a környező országokban tevékenykedő történészeket. Napjaink szakemberei újra és újra felvetik történelmünk hitelességének a problémáit, megkísérelve olyan összefoglaló jellegű munkák publikálását, amelyek segítségével tisztázhatjuk múltunk korszakainak részleteit. A meghatározó összefoglaló munkák azonban sokszor csak a szakma számára hozzáférhetőek, kevésbé olvashatjuk ezeket a könnyen elérhető médiában. Ezért is határozták el a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai, hogy a laikusok számára is befogadható stílusban, összefoglalva múltunk kiemelt történéseit, cikksorozatot indítanak el Kárpátalja történetéről. Manapság is szükségét látjuk annak, hogy közkinccsé tegyük azokat a múltunk nyújtotta lehetséges kapaszkodókat, amelyek lokálpatriotizmus vagy identitáserősítés szempontjából is fontosak lehetnek.

Az újságcikk egy behatárolt kategória ugyan, de megvannak az előnyei, többek között az, hogy nagyszámú olvasóhoz jut el, és a kialakított stílus révén hatást gyakorolhat a fogyasztóra. A cikksorozatnak nem célja, hogy mindent elmondjon régiónk történetéről, de ugyanakkor azt szeretné, hogy történelmi múltunk fejezeteinek felelevenítésével bemutassuk a legfontosabb történéseket, az azok közötti összefüggéseket. Olvasóbarát stílusban a tudományosság nyelvén megszólítani az olvasókat nem könnyű, de az sem vitatható, hogy környezetünk nagyon is befogadó a történelmi cikkeket illetően, feltéve ha azok a történelmi igazságot tartalmazzák. Ezzel a sorozattal szeretnénk összefoglalni a modern szakirodalomban megfogalmazott tényeket és értékeléseket, mivel a korábban megjelent hasonló összefoglalók már jórészt elavultak vagy szakszerűtlenségük miatt használhatatlanok. A tervezett szűk terjedelem miatt nem lehetséges a teljes politikai-gazdasági–kulturális kép átadása, de a bemutatására szánt témák bizonyos hangsúlyokat jelenítenek meg.

A cikksorozat vidékünk történetének korszakait mutatja be az őskortól napjainkig, oly módon, hogy rávilágít a jellemző eseményekre, folyamatokra, azok következményeire. Nem titkolt célunk, hogy az írások segítségével, a rendelkezésre álló keretek között, egy olyan átfogó képet nyújtsunk múltunkról, amely ráirányítaná honfitársaink figyelmét a szűkebb pátriánkban élő különböző kultúrájú-vallású emberek együttélési alternatíváira. A cikkek egy-egy kisebb-nagyobb lélegzetű témát dolgoznak fel történelmünkből, amellyel érzékeltetni akarjuk a tárgyalt témák jelentőségét, egyúttal egy olyan színezetet adva feldolgozásainknak, amely hozzásegít a történelmi események megismeréséhez, esetleg átértékeléséhez.

Természetes manapság, hogy minden ember véleményt formál magának – a múlt folyamatairól különösen, ha a közvetlen környezete történetéről van szó. Az utóbbi időben a történetírói perspektívák a lokalitás és a regionalitás felé mutatnak, amiben nagy lehetőségek rejlenek a történész számára. A világ nagy eseményei mindig is a lokális térben történtek, és jól tudjuk, hogy a múlt túlságosan is sok nézőpontból szemlélhető ahhoz, hogy a felvetődő kérdésekre egyszerű válaszokat adhassunk. A precízen kerek és egyértelmű kérdések helyett  ma inkább az átmenetekről, a perspektívák különbözőségéről kell szólni, egyidejűleg prezentálva saját kisebbségi helyzetünk összetettségét és történelmi múltunk megértésének jobb lehetőségét.

Dr. Csatáry György PhD,

történész, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont igazgatója,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense