Még mindig vannak kátyús szakaszok

2019. október 17., 14:32 , 977. szám

Ukrajnában semmi sem megy könnyen. Az útfelújítás sem. A Beregszász–Nagyszőlős főútvonalról leágazó, Tiszakeresztúron, Puskinón és Salánkon végigkanyargó tizenöt kilométer hosszú útszakasz teljes felújítása során az lett volna a természetes, magától értetődő megoldás, ha már a kezdet kezdetén annyi pénz jutott volna a munkálatok elvégzésére, hogy a tiszakeresztúri letérőtől kiindulva egyvégtében újraaszfaltozták volna a ramaty állapotba került mellékutat, ám a krónikus pénzhiány miatt az eltelt öt év során csak szakaszosan tudták felújítani annak nagy részét. A 2015-ös projektet elkészítő ungvári Ukrgyiprodor cég ráadásul annak idején jóval nagyobb szakaszok újraaszfaltozásának a tervezetét készítette el, mint amennyi felújítására kiutalt összeg  akkor a három érintett községi tanács rendelkezésére állt, a 2017-es projekt pedig nem tudta fedezni az akkor el nem végzett munkálatok költségeit, így az érintett településeknek önerőből kell megoldaniuk az útjavításból kimaradt szakaszok felújítását. De milyen mértékben is tudták ezt ez idáig megoldani?

2017 késő tavaszára 80 százalékban felújították a mellékutat, s azóta újabb nagyjavításokat sikerült elvégezni. Salánk belterületén például újraaszfaltozták az útvonalba beleeső községi főutcát (amellett mellékutcákat is felújítottak), ám az útvonal Tiszakeresztúr és Puskino közigazgatási területén futó szakaszán még mindig vannak rossz vagy nagyon rossz állapotban leledző részek is.

– 2015-ben még az elődöm, Mihajlo Roman volt polgármester készíttette el a Tiszakeresztúrt érintő akkori útfelújítási tervezeteket – magyarázza Dobsa István jelenlegi tiszakeresztúri polgármester. – Három projekt volt, melyek alapján újra kellett volna burkolni előbb a bekötőutat a letérőtől a falu szélső házáig, majd onnan a főutca egy részét, a Sport utca szakaszát, végül a főutca másik részét, a Rákóczi utcát egészen a Puskino felé eső falunévtábláig. Ám 2015-ben a Nagyszőlősi Járási Tanács által községünknek kiutalt 250 ezer hrivnyából csak a bekötőút első, 220 méteres szakaszát tudták leaszfaltozni. Tavalyelőtt decemberben pedig – miután a Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ-frakciója kezdeményezésére a megyei tanács 500 ezer hrivnyát utalt ki számunkra útfelújításra – 150 ezer hrivnyából befejeztettük a főutca gödreinek a feltöltését, 350 ezer hrivnyából pedig egy 310 méteres szakaszon leaszfaltoztattuk a bekötőút egy újabb szakaszát. A múlt év nyarán pedig az Ungvári Ukravtodor Állami Vállalattal elkészíttettük a bekötőút eddig felújított szakaszától a Puskino felé eső falunévtábláig húzódó 2500 méteres útszakasz újraaszfaltozásának a tervdokumentációját, melynek elkészíttetésére 7500 hrivnyát különítettünk el a költségvetésünkből. A cég felmérte a kijelölt szakaszt, az elkészült projekt szerint 6,8 millió hrivnyába kerülne a felújítás, ám ennyi pénzünk nekünk nincs. Barta Józseffel, a megyei tanács első elnökhelyettesével, a KMKSZ alelnökével és a KMKSZ Nagyszőlősi Járási Középszintű Szervezetének az elnökével konzultáltam és egyeztettem a kérdésben, és az ő közbenjárásának köszönhetően a megyei tanács ez év nyarára 805 ezer hrivnyát utalt ki nekünk útjavításra. Pályázatot írtunk ki az említett útszakasz újraburkolására, melyet a Nagyszőlősi Ligaszpecbud Kft. nyert meg, a céggel egyeztetve pedig sikerült elérnünk, hogy a rendelkezésünkre álló összegből leaszfaltozták a legkritikusabb szakaszt, a Sport utca mintegy 290 méter hosszú részét, ahol a régi aszfaltréteg már teljesen tönkrement, s nagyobb esőzések után már nyomát sem lehetett látni az útnak, csak a hatalmas tócsákat, sejtetve, hogy valamikor még út is volt ott. A cég aztán kettős aszfaltréteget terített le, s emellett az útszakaszt szegélyező, nagyon rossz állapotban lévő vízelvezető árkokat is kikotorták.

Mivel – mint beszélgetőtársam kifejti – az útfelújítási tervdokumentációk két évig érvényesek, azután viszont elavulnak, s ezért át kell azokat dolgozni, ami költséges dolog, így a községi tanács még a fennmaradt szűk másfél év alatt, 2020 nyaráig szeretné felújítani az egész kijelölt útvonalat. S miként teremtenék elő a szükséges mintegy hatmillió hrivnyát? Mint eddig mindig, most is kéréssel fordulnak a járási és a megyei tanácshoz ez ügyben. Emellett pedig, ugyancsak a múlt évben, és szintén az Ungvári Ukravtodor Állami Vállalattal elkészíttették a Tiszakeresztúrtól társközségükön, Karácsfalván keresztül Tiszaújhelyig kanyargó, 6,2 km hosszú mellékút teljes felújításának a tervdokumentációját is, mivel a Tiszakeresztúr–Karácsfalva út mára járhatatlanná vált, s a teljes felújítás során az útalapot is el kell készíteni, mielőtt új aszfaltburkolattal látnák el az útvonalat. A projekt elkészítését a községi tanács finanszírozta, 85 ezer hrivnyájukba került mindez, maga az útépítés pedig 27 millió hrivnyába kerülne. A pályáztatást ellenben a járási tanács végzi, mivel járási alárendeltségű útról van szó. (A tiszakeresztúri letérőtől a Salánk és Komját közötti vasúti átjáróig futó útszakasz megyei alárendeltségű, ám a megye a Tiszakeresztúri Községi Tanácsnak adta át a mostani pályáztatás jogát.) Ám bár eddig számos pályázati kör futott már le, mindeddig nem akadt cég, amelyik elvállalta volna a munka elvégzését. És csak remélhetjük, hogy előbb-utóbb akad egy vállalat, mely kész lesz elvégezni a munkálatokat.

Mivel – mint írtam – Puskino területén is vannak még felújítandó útszakaszok, természetesen a Puskinói Községi Tanácsot is felkerestem az útjavítások kérdésében, ám a községházán egyetlen, alacsonyabb beosztású munkatárs fogadott, házon kívül volt nemcsak Vaszil Vehes polgármester, hanem még a tanácstitkár, sőt a főkönyvelő is, ráadásul a polgármestert még csak mobiltelefonon sem lehetett elérni.

Mindenesetre jó lenne, ha mielőbb sikerülne teljes egészében felújítani a mellékutat. A még fennmaradt kátyús szakaszok ugyanis problémát jelentenek az érintett községek gépjármű-tulajdonosai számára, s hát még mennyi gondot okozhatnak az először idevetődő gépkocsivezetőknek, akik a már megjavított szakaszokon nyugodtan rátaposnak a gázpedálra, majd hirtelen ráfutnak egy előre nem jelzett rossz minőségű szakaszra, ahol hirtelen le kell fékezniük, s megvan rá az esélyük, hogy beledöccenjenek egy méretes kátyúba, ha pedig erre este, sötétben kerül sor, az akár balesethez is vezethet.

Lajos Mihály