A lakástulajdon-rész elajándékozásáról

2019. október 22., 13:36 , 977. szám

„Odaajándékozhatja-e a nagymama a saját tulajdonrészét a lakásból az unokájának, ha a lakás egyharmada a megboldogult férje gyermekeinek tulajdonában van, akikről ráadásul azt sem tudni, hogy hol tartózkodnak jelenleg?”

– A törvény minden tulajdonost felruház a joggal, hogy tulajdonát belátása szerint, mások akaratától függetlenül használja, szabadon rendelkezzék vele, beleértve a tulajdon elidegenítését is. Az ajándékozás a tulajdonnal való rendelkezés egyik formája. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a tulajdonnal való rendelkezéshez a személy birtokában kell legyen a tulajdonjogot igazoló dokumentum.

A levélből úgy tűnik, ki lett jelölve a nagymama része a szóban forgó tulajdonban. A Polgári törvénykönyv (Ptk.) 356. cikkelye a két vagy több személy által birtokolt tulajdont, amelyben minden tulajdonos tulajdonrésze meg van állapítva, közös résztulajdonnak tekinti. A Ptk. 361. cikkelye szerint viszont a társtulajdonosnak jogában áll önállóan rendelkezni a saját tulajdonrészével a közös résztulajdonon belül.

Ugyanakkor a törvény nem állapít meg semmilyen pótlólagos kötelezettséget a társtulajdonos számára a tulajdonrésze elajándékozásának esetére. Vagyis még tájékoztatási kötelezettsége sincs, mint abban az esetben, ha el akarná adni a tulajdonrészét, s kivásárlásra sem köteles felajánlani a saját részét a társtulajdonosok számára.

Érdemes szem előtt tartani, hogy a Ptk. 719. cikkelye értelmében az ingatlan elajándékozásáról szóló szerződést írásban kell megkötni, s a szerződést hitelesíttetni kell a közjegyzővel.

hk