Idén is folytatódnak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programjai

2019. október 23., 13:34 , 978. szám

A 2011-ben létrejövő „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány célja a tehetségsegítő programok szervezése, egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területén, a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának összefogása. Mindemellett célja a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése.

2019 őszén három hétvégén zajlanak a tehetségpontokban a foglalkozások. Alkalmanként négyszer 60 percben az alábbi korosztály szerinti csoportbontásban: 3–4. osztály, 5–6. osztály, 7–8. és 9–10. osztály.

A 3–10. osztályos tanulók az alábbi tantárgyi csoportokban vehetnek részt a foglalkozásokon reál és humán bontásban 2019. október 19-én, november 9-én és november 23-án:

• biológia–kémia–földrajz (BKF),

• magyar nyelv–ukrán nyelv, angol nyelv (AUM),

• történelem–irodalom–művészettörténet (TIM),

• matematika–informatika–fizika (MIF)

• alsós

Az foglalkozásokhoz szükséges tananyagot, tematikát a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács által kijelölt tantárgyfelelősök készítették elő, így minden Tehetségpontban az esélyegyenlőség jegyében, ugyanazon tananyag alapján zajlik az oktatás. 

Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács 2019. szeptember 24-i ülésén döntés született arról, hogy a 2019–2020-as tanévben az Alapítvány kiszélesíti tehetséggondozó munkáját. A már meglévő 8 központ egy szolyvai és egy kőrösmezői tehetségponttal bővült, ahol alsós, 3–4. osztályos gyerekek érdekes zenés, táncos, népmesés és beszédkészség-fejlesztés foglalkozásokon vehetnek részt az őszi félévben.

A tanév első foglalkozására, 2019. október 19-ére összesen 1842 tanuló nyújtotta be jelentkezését az alábbi körzetenkénti megoszlásban:

Tehetségpont megnevezése

Tehetségpont helyszíne

Koordinátor neve

Foglalkozásokon oktatók száma

A foglalkozásra bejelentkezettek létszáma

1.

Aknaszlatinai

Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola

Benedek Imre

15

185

2.

Bátyúi

Bátyúi
Középiskola

Szántó Edit, Bajusz Erzsébet

16

230

3.

Beregszászi

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Snicer-Pobránszky Gabriella

22

414

4.

Mezővári

Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola

Biró Éva

18

188

5.

Munkácsi

Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola

Horváth Ivett

14

128

6.

Nagydobronyi

Nagydobronyi Középiskola

Molnár Erzsébet

17

284

7.

Péterfalvai

Péterfalvai Református Líceum

Kalanics Irén

14

227

8.

Ungvári

Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola

Kulin Judit

19

120

9.

Szolyvai

Szolyvai 10. Sz. Oktató-Nevelő Intézmény

Fekete Krisztián, Szokolova Henrietta

2

30

10.

Kőrösmezői

Kőrösmezői 1. Sz. Középiskola

Melnyicsuk Veronika

4

3

Összesen:

141

1842

A Szolyvai Tehetségpontban az első foglalkozásra 2019. október 26-án kerül sor.

A Tehetségpontokban zajló munkát Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója