Ady Endre ösztöndíj a 2019/2020-as tanévre

2019. november 4., 12:09 , 980. szám

Pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával kerül meghirdetésre.

Pályázók köre. A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő magyar nemzetiségű, 6–11. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.

A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

a) Javasolt támogatás összege: 100 000 Ft-nak megfelelő UAH/fő a 2019/2020. tanévre.

b) A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.

A támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 24 fő.

A pályázat feltétele, követelményei

Pályázatot kizárólag olyan, a fentiekben leírt tanuló nyújthat be, aki

1. kiemelkedően tehetséges,

ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2018/2019-es tanévben,

b) megyei 1–2., vagy országos 1–4. vagy nemzetközi versenyen 1–8. helyezést ért el a 2018/2019-es tanévben,

c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2. szociálisan hátrányos helyzetű,

ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;

b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,

c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia három eredeti és egy másolati példányban:

• pályázati adatlap;

• iskolalátogatási igazolás; 

• a 2018/2019. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;

• amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2018/2019-es tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);

• amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);

• nyilatkozata szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, a szociális helyzetet igazoló nyilatkozat;

• a pályázó nyilatkozata;

• a családösszetételről, valamint a szociális helyzetről szóló igazolás;

• nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre-ösztöndíjban.

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, három eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. ), tel.: 00380314142968, fax: 00380314142968, e-mail: agora@kmf.uz.uawww.genius-ja.uz.ua

A pályázatokat 2019. november 4-től lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 13., 15.00 óra