A nagyszőlősi járási oktatásügy körül áll a bál

De a pedagógusoknak nem lehet kedvük táncolni

2019. november 5., 19:06 , 980. szám
Homoki Gabriella

Szerkesztőségünk levelet kapott a minap, melyben egy nagyszőlősi járási olvasónk arra hívta fel a figyelmünket, hogy Ugocsában már két hónapja késik a tanárok fizetése, és kevesebbet is kapnak, mint a múlt tanévben. S megjegyezte, hogy a járási tanács felszámolta a járási oktatási osztályt, és a saját kezébe vette a pedagógusok bérének számfejtését, csak az ő tolluk – mint fogalmaz – lassabban ír, és kevesebbet számol. Ezért felkért bennünket, hogy járjunk a dolgok után. Az utánajárás közben viszont egy kacifántos történet bontakozott ki…

– Az egész ügy két évvel ezelőtt kezdődött – magyarázza Homoki Gabriella, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola igazgatója. – 2017-ben pályázatot írtak ki a járási oktatási osztály vezetői tisztségére, melyet – négy pályázó közül – a Vidrodzsennya (Újjászületés) párttal jó kapcsolatban lévő, mindössze 26 éves, oktatói és vezetői tapasztalattal nem rendelkező, filozófiai végzettségű Jurij Szviscso nyert meg, noha csak olyan személy tölthetné be ezt az állást, akinek három év gyakorlata van helyettes vezetőként, vagy már dolgozott is vezetőként. Felmerül a kérdés: akkor miként nyerhette meg a pályázatot, s kerülhetett vezetői tisztségbe? 2018 májusában lett főtanfelügyelő, a járási tanács pedig csak ekkor, nyolc hónapnyi késéssel szavazta meg a megyei, s végső soron az állami költségvetésből kiutalt 2017-es szubvenciónak a járási oktatási osztály költségvetésébe való átutalását. Az új vezető azonban csak másfél hónapig irányította az oktatási osztályt. Eközben felszólította a járás 45 iskolájának az igazgatóit, hogy írják meg a felmondási kérvényüket (több mint a felük ezt meg is tette). Tervbe vette, hogy saját maga választja ki az iskolai étkezdéket élelmiszerekkel ellátó beszállítókat, pedig ez a szülői tanácsok joga és hatásköre, hiszen a szülők fizetik gyermekeik étkeztetési költségeit. A piaci árak többszörösére kötött szerződéseket beszerzőkkel az iskola fenntartásához szükséges eszközökre. Mi, tizenöten iskolaigazgatók fellázadtunk, a megyei oktatási főosztályhoz, illetve a megyei tanács oktatási bizottságához fordultunk a panaszainkkal. A megyei oktatási főosztály 2018 júliusában ki is küldött egy vizsgálóbizottságot, mely bebizonyította, hogy irreálisan magas árakkal kötött szerződéseket. A járási állami közigazgatási hivatal ezt követően vezetőképzői tanfolyamra küldte. Ekkor négy hónapra betegszabadságot vett ki, a járási adminisztráció viszont leváltotta az oktatási bizottság éléről, és a pályázaton a második helyezést elért Marija Szigetijt nevezte ki főtanfelügyelőnek. Szviscso azonban beperelte a járási állami közigazgatási hivatalt, jogtalannak tartva elbocsátását, s meg is nyerte a pert mind a járási, mind a megyei, mind a fellebbviteli bíróságon. Pedig alkalmatlan az oktatási bizottság vezetésére. Az utolsó tárgyalást 2019. július 25-én nyerte meg, s a járási tanács másnap meg is szavazta a 2018-as szubvenció átutalását az oktatási osztály számára, mely szubvenciót 2019 áprilisában már átutalták a járási tanácsnak.

Jurij Szviscso ez év augusztus 2-án vissza is került volna a főtanfelügyelői állásba, ám ekkor a járási állami közigazgatási hivatal úgy döntött, hogy megkezdi az oktatási osztály felszámolását – a felszámoló bizottság elnöke Marija Szigetij lett –, és elhatározták: az oktatási osztály helyett két kisebb részleget hoznak létre: az oktatási részleget, illetve az ifjúsági és sport részleget. Ezután kezdődtek a fizetési problémák. A járási tanács saját keretén belül létrehozta az oktatási intézmények kiszolgálását célzó központot, s ide hívta az oktatási osztály könyvelőit, akik szeptember 26-án távoztak, de nem számfejtették a pedagógusok és az iskolai személyzet szeptemberi béreit. S bár magát a felszámolás alatt álló oktatási osztályt a felszámoló bizottság vezeti, nála vannak a fizetések, a vezetőjénél a pecsétek, az aláírási jog, de nincsenek könyvelői, így végül a Perecsenyi Járási Oktatási Osztálytól és a megyei oktatási főosztálytól kért kölcsön könyvelőket, ám ők nehezen igazodnak el a kialakult kaotikus viszonyok között. Október 29-én azonban a tanárok megkapták az októberi fizetés előlegét, november 5-én pedig magát a munkabér döntő részét is megkapták. Egyébként az iskolák esetében a munkatársak az adott hónap 16-án vehetik fel az adott havi munkájukért járó előleget, majd a hónap utolsó napján, legfeljebb a következő hónap 4. napján a fizetés nagy részét. A járási állami közigazgatás egyébként a felszámolás alatt álló oktatási bizottsággal együtt a megyei bíróságon feljelentette a járási tanácsot.

– De miért lett most probléma a fizetések körül? Tényleg már második hónapja nem kapják meg a munkabéreket az alkalmazottak? És miért kaptak kézhez kevesebb munkabért?

– A fizetéseket megkapjuk. Csak a könyvelők hibásan számolták fel a szeptemberi fizetéseket, amit most, az októberi előleggel korrigáltak, az októberi előlegek számfejtésekor született hibákat pedig november 5-én, a munkabérek nagyobbik hányadának a kifizetésekor korrigálták.

A kérdéssel kapcsolatban természetesen megpróbáltam megkérdezni Vitalij Ljubkát, a járási tanács elnökét is, ám ő nem volt elérhető. Marija Szigetijt pedig telefonon sem lehetett elérni.

Megjegyezném, hogy némileg ellentmondó információkhoz is jutottam, melyek szerint a szubvenciók célirányosak, a járási tanács általi megszavazásuk formalitás, azok átutalását mindig megszavazzák, és csak az idei kifizetésekor, most ősszel történt csúszás, mert az oktatási osztálynak éppen nem volt vezetője. Meg kell viszont különböztetni a szubvenciót és az oktatási osztály által összeállított saját költségvetéssel kapcsolatos problémákat. A járási oktatási osztály ugyanis évente összeállítja a maga költségvetését, melyet a járási tanács megszavaz, viszont az oktatási osztály nemegyszer spórol, például, ha enyhe a tél, akkor kevesebb pénzt használnak fel a fűtés biztosítására, és így maradékok keletkeznek, melyek az adott évről átcsúsznak a következő esztendőre, de akkor azokat már egyedül az oktatás minőségének a javítására lehet fordítani.

Visszatérve a járási adminisztráció és a járási tanács afférjához, egyelőre még nem látni, miként is ér véget a konfliktus. Ám mindenképpen jó lenne, ha mielőbb megnyugtatóan lezárulna, a fizetések terén pedig most már tényleg véget érnének a problémák.

Lajos Mihály