Felhívás tanulmányi csapatversenyre a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák számára

2019. november 8., 12:05 , 980. szám

A Nagyberegi Középiskola – Eötvös Loránd Tudományegyetem – Márton Áron Szakkollégium felhívása tanulmányi csapatversenyre a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák számára!

 

ITT VAGYUNK OTTHON!” – KOMPLEX TANULMÁNYI CSAPATVERSENY MAGYAR TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKNAK KÁRPÁTALJÁN

 

A TANULMÁNYI VERSENY FŐ CÉLJA:

Az általános iskolai diákok hon- és népismereti, történelmi, földrajzi és kulturális ismereteinek bővítése és elmélyítése. Megmérettetési lehetőséget nyújt a honismeret, földrajz és történelem tantárgyak iránt érdeklődő tanulóknak. A honismereti, földrajzi és történelmi ismeretek és képességek elmélyítésén keresztül elősegíti a Kárpátalja-környezetünk műveltségi területen megfogalmazott nevelési-oktatási célok megvalósítását. A verseny középpontjában a műveltségterület által felölelt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, a környezetünkben való eligazodás áll. Emellett –a műveltségterület témájából adódóan –megjelennek napjaink időszerű eseményei, természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti kihívásait. Fő cél a szűkebb környezet természeti és társadalmi értékeinek feltárása mellett Kárpátalja földrajzi és társadalmi fejlődésének alaposabb megismerése is

 

A VERSENY KATEGÓRIÁJA ISKOLASZINT SZERINT:

A versenyre a kárpátaljai magyar tannyelvű általános és középiskolák 8-9-ik évfolyamosaiból kialakítandó csapatok nevezhetnek. Csapatlétszám: 5 fő, akik regisztrálnak.

 

Részt vehetnek:

1) azok a csapatok, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre elküldi az adott e-mail címre,

2) akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplőfeltételeknek való megfelelést,

3) a verseny döntőjében azok a csapatok vesznek részt, akiket az első két fordulón elért eredményeik alapján a versenybizottság meghív.

 

 

 

A VERSENY FORMÁJA:

A vetélkedő 3 részes. Első és második része (forduló) levelező, a harmadik (a döntő) az egyetlen, ahol a versenyzők személyesen is megjelennek. A feladatlapokat interneten, e-mailben küldjük, illetve a honlapról is letölthetők lesznek, az elért pontszámok az interneten megtekinthetők lesznek, illetve e-mailben is megküldjük az újabb feladatok mellett, továbbá a honlapon is megtekinthetők lesznek.

 

Az első két VÁLOGATÓFORDULÓBAN a csapatoknak feleletválasztós feladatlapokat kell visszaküldeniük megadott határidőn belül, illetve egy-egy plusz írásbeli feladatot. A feladatokat egy hét alatt kell megoldaniuk és visszaküldeniük a csapatoknak. A DÖNTŐBEN szóbeli és írásbeli feladatok megoldására kerül sor, kiegészülve pótfeladatokkal.

 

A verseny anyaga az általános iskolai tantervek tartalmára épül, figyelembe véve az adott évfolyam tananyagát, emellett kiegészül napjaink időszerű honismereti, történelmi, földrajzi vonatkozású természeti, társadalmi-gazdasági, környezeti és kulturális eseményeivel, folyamataival, elsősorban Kárpátaljára összpontosítva.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Mivel összetett versenyről van, szó ezért konkrét szakirodalmat nem adnánk meg.

 

Fordulók:

1) A verseny első fordulójában a csapatok írásbeli feladatokat oldanak meg. A feladatlap első része több változatos feladatot tartalmaz, melyek típusai a korosztály iskolarendszerű oktatásában, használatos tankönyvekben, munkafüzetekben is fellelhetők (történelemből, földrajzból). A második rész feladatai Kárpátalja nép- és honismeretére, néprajzára és kultúrájára összpontosítanak.

2) A második fordulóban a csapatok rövid pályamunkát készítenek.

A pályamunkák témái:

a) Lakóhelyem nevezetességei. A pályamunkában a csapatok röviden ismertetik lakóhelyük turisztikai, természeti nevezetességeit. Ha a településen nincs ilyen nevezetesség, akkor bármely környékbeli látnivalót is bemutathatnak (tanulmány jellegű).

b) Riport lakóhelyemről. Készítsenek riportot lakóhelyük egy ismert személyével vagy neves szakemberével a lakóhely vagy a környék egy vagy több nevezetességéről, természeti vagy kulturális örökségéről.

c) Megújuló energiaforrások használata lakóhelyemen vagy annak közelében - Mutassanak be egy olyan családi házat vagy családi gazdaságot, vagy gazdaságot/üzemet ahol a felhasznált energia több mint 60%-a megújuló energiaforrásból származik. Ismertessék azt is, miért pont azt az energiaforrást választotta a felhasználó.

 

Csak két témában kell pályamunkát beadni!

 

A pályamű terjedelme –az ábrák, a táblázatok, az esetleges mellékletek, hivatkozásjegyzék leszámításával 4-6 gépelt oldal lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm-es lapszél). A munka teljes terjedelme mellékletekkel együtt is legfeljebb 10 oldal lehet. A bizonyíthatóan nem önálló munkaesetén a versenyzők 0 pontot kapnak dolgozatukra. A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmű pályamunka beküldése estén a bírálók pontlevonással élnek. A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az értékeléskor. Valamennyi, a pályamunka megírásánál felhasznált forrást nevezzenek meg a dolgozatban.

 

A versenyző csapatok filmet is készíthetnek az adott témákból. A film minimum 5 perc, maximum 10 perc lehet, mp4 vagy. avi kiterjesztésű.

 

A kitöltött feladatlapot postai úton, a feladatlapokon megjelölt határidőig kell visszaküldeni a szervező iskola postacímére vagy a megadott e-mail címre.

 

FORDULÓK, IDŐPONTOK, HELYSZÍNEK:

  • 1. VÁLOGATÓ FORDULÓ: A versenyfeladatok közzétételének időpontja – 2019. november 27. Beküldési határidő: 2017. DECEMBER 9. (a postázás határidejének dátuma). A benevezett iskolák székhelyén, egy feladatlap kitöltése. 

  • 2. VÁLOGATÓ FORDULÓ: A versenyfeladatok közzétételének időpontja – 2020. február 7. Beküldési határidő: 2020. FEBRUÁR 18. (a postázás határidejének dátuma). A benevezett iskolák székhelyén, egy feladatlap kitöltése. 

  • DÖNTŐ: 2020. MÁJUS 9. (színhely: Nagyberegi Középiskola).

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

A két előforduló alapján a legtöbb pontot elért NÉGY CSAPAT JUT TOVÁBB DÖNTŐBE (+ a szervező Nagyberegi Középiskola). Az eredményről e-mailben értesítünk minden benevezett iskolát, illetve a minden válogató forduló eredményét közzétesszük a Nagyberegi Középiskola honlapján és a verseny Facebook pldalán.

 

A NEVEZÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE, KÖLTSÉGE:

A VERSENYEN NEVEZÉSI DÍJ NINCS. A nevezés írásbeli úton, a megadott NEVEZÉSI ŰRLAP kitöltésével, és annak beküldésével történik. A NEVEZÉS IDŐPONTJA: a verseny meghirdetésétől számított három hét (2019. november 17-ig) az alábbi címeken: (1) NAGYBEREGI KÖZÉPISKOLA, 90242 NAGYBEREG, II. RÁKÓCZI FERENC Ú, 161/a; vagy a következő e-mail címen: gaboda62@gmail.hu

 

A JELENTKEZÉS ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

Megfelelő iskolatípus tanulója legyen a jelentkező diákcsoport. A VERSENYEN MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE INDUL, VÁLLALJA AZ EZEN FELHÍVÁSBAN FOGLALTAK BETARTÁSÁT ÉS HOZZÁJÁRUL EREDMÉNYEINEK PUBLIKÁLÁSÁHOZ.

 

A lelentkezési lap itt tölthető le

 

A kitöltött jelentkezési lapot elektronikus formában (a levél tárgy rovatába írják: Tanulmányi csapatverseny_2019-2020) az alábbi email címre küldjék: gaboda62@gmail.com

Amennyiben nincs lehetőségük e-mailben jelentkezni, a postai leveleket a következő címre várjuk:

NAGYBEREGI KÖZÉPISKOLA, 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc ú. 161/a

 

 

A TANULMÁNYI CSAPATVERSENY TÁMOGATÓI: