Összesen 2132-en kaptak a magyar és az ukrán nyelv elsajátítását igazoló tanúsítványt

2019. november 8., 09:22 , 981. szám

Az utóbbi években hatalmas népszerűségnek örvend vidékünkön a magyar mint idegen nyelv tanfolyam, hiszen csak az elmúlt három évben több mint 13 ezren kapták kézhez a magyar nyelv ismeretét tanúsító kétnyelvű, magyar–ukrán oklevelet, ebből november 7-én 1732-en, akik mindannyian sikeres szóbeli és írásbeli vizsgát tettek. Az ünnepélyes tanúsítványátadóra a tanfolyamot meghirdető II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) aulájában került sor.

A záróünnepséget dr. Váradi Natália, a főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője nyitotta meg, aki köszöntötte az átriumot zsúfolásig megtöltő tanulókat és tanáraikat. Köszöntőjében összefoglalta a tanfolyam eredményeit, kiemelve: az ötödik alkalommal meghirdetett magyar mint idegen nyelv tanfolyam a 2016-os évtől kezdődően egyre nagyobb érdeklődést váltott ki Kárpátalja-szerte. Elmondta, hogy a tanfolyamokra 2018. november 15. és december 15. között 3005 fő nyújtotta be jelentkezését, akik közül 1440-en már korábban is részt vettek azok valamelyikén. 2019 márciusában a Munkácsi Sportakadémia vezetősége kérelemmel fordult a főiskola rektorához, hogy sportolóik számára biztosítsa a magyar nyelv tanulásának lehetőségét, így 2019 áprilisától még 105 fő számára 8 csoportban Munkácson és Dercenben is elindultak a képzések a sportolók számára. Kárpátalján 10 járásban (Beregszászi, Huszti, Nagyszőlősi, Técsői, Szolyvai, Ilosvai, Munkácsi, Ungvári, Rahói, Perecsenyi) valósult meg a 160 órás képzés összesen 37 település 49 helyszínén 77 oktatóval, ugyanakkor Kárpátalján kívül Kijevben egy és Ivano-Frankivszkban három magyar mint idegen nyelv csoport is indult – közölte Váradi Natália.

A programfelelős hozzátette, hogy összesen 206 csoport lett kialakítva – amelyből 115 kezdő és 91 haladó csoport – 3110 tanulóval, 35 csoportban pedig gyerekek (663 fő) tanultak. A tanfolyamon részt vett személyek számára 2019 nyarán lehetőséget biztosítottak a nyelv­ismereti szintfelmérésen való részvételre. A 108 jelentkező sikeres szóbeli vizsgát tett, így a szintfelmérés követelményeit 13 fő A1, 46 fő A2, 44 fő B1, 5 fő B2 szinten teljesítette.

A foglalkozások kiscsoportokban, leggyakrabban heti 4–6 órában zajlottak, ahol kiemelkedő szerepet kapott a kommunikáció, a beszédértés, a szövegértés és a szövegalkotás. A szókincsbővítés és a nyelvtan alapos ismerete lehetővé tette a különböző szövegek olvasását, megértését, valamint elsajátítását – emelte ki Váradi Natália, aláhúzva: a tantervben és tananyagban a legfontosabb nyelvtani ismeretek, szókincsbővítés, kifejezések és mondattani ismeretek képezték a tananyag gerincét, igazodva a tanulók életkori sajátosságaihoz. „A képzésben részt vevőket megkérdeztük nyelvtanulási céljaikról. Kérdésünkre a legtöbben az alábbiakat válaszolták: a beszélt nyelv elsajátítása, nagyszülei nyelvének gyakorlása, vállalkozás indítása, üzleti kapcsolatok kialakítása magyarországi vállalkozókkal, turisztikai megfontoltságból, Magyarországon történő továbbtanulás vagy egészségügyi vizsgálatok végzése céljából” – tette hozzá. A legfiatalabb tanuló 5, a legidősebb 82 éves volt.

Végezetül Váradi Natália köszönetet mondott a magyar kormánynak, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a támogatásért, valamint a közbenjárásért dr. Grezsa István miniszteri biztos úrnak.

Beszédet mondott dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, aki arról biztosította a jelenlévőket, hogy Magyarország Kormánya továbbra is kész támogatni a nyelvtanfolyamot. „A nyelv hidat kell, hogy képezzen nemcsak népek, hanem országok között is, s ezért is indult el ez a tanfolyam öt évvel ezelőtt” – szögezte le. Magyarország Kormánya elkötelezett Magyarország és Ukrajna kapcsolatának javulása iránt, alátámasztja ezt a számtalan gesztus és elindított program – fogalmazott.

A nyelvtanfolyamokra jelentkezők közül több százan választják az ukrán mint idegen nyelv elsajátítását. Ebből a megfontolásból a szervezők 2019 januárjától kiterjesztették a nyelvtanulás lehetőségét Kárpátalja több településére. A 2018. december 3–18. között kihirdetett jelentkezésen 461 fő adta be kérelmét, akik közül 349-en iskoláskorú gyerekek. 2019. január 19-én 29 csoportban 17 szakképzett tanár bevonásával 9 településen (Beregszász, Déda, Batár, Tiszabökény, Nagypalád, Beregrákos, Izsnyéte, Dercen, Szalóka) vette kezdetét a 160 órás képzés: 6 csoportban felnőttek, 23 csoportban gyerekek tanultak (22 csoportban kezdő, 1 csoportban haladó szinten). 2019. március 1. – április 1. között ismét meghirdetésre kerültek az ukrán mint idegen nyelv tanfolyamok, s ez idő alatt újabb 104 fő jelentkezett. Ők áprilisban 6 csoportban 6 tanár bevonásával kezdhették meg a nyelvtanulást Badalóban, Beregszászban, Mezőváriban és Nagydobronyban. Az adatok szerint az ukrán nyelvtanfolyamokra 2019-ben összesen 565 fő jelentkezett. A legfiatalabb 5, a legidősebb tanuló 65 éves volt. A foglalkozások elsősorban délutánonként és hétvégenként zajlottak heti 4–6 órában, melyeken jelentős szerepet kapott a kommunikáció, a beszédértés, a szövegértés és a szövegalkotás. A sikeres záróvizsgákat követően 400-an vehették át a tanfolyam elvégzését bizonyító tanúsítványt.

Beke Mihály András beregszászi első beosztott konzul ünnepi köszöntőjében kiemelte: minden idegen nyelv elsajátítása egy másik kultúra megismerését is jelenti egyben, egy idegen kultúráét, amely otthonossá, félig-meddig a mienkké válik. „Ilyenformán minden nyelv egy-egy kapu egy másik világba, egy másik kultúrába […], hogy belépjünk rajta, részesei legyünk annak, megmerítkezzünk benne” – húzta alá a konzul egy új nyelv megismerésének és elsajátításának szépségére reflektálva.

A több ezer érdeklődő bizonyítéka annak, hogy a kárpátaljaiak tiszteletben tartják az itt élő nemzetiségeket, köztük a magyart, a folyamatos érdeklődés pedig alátámasztja a nyelvtanfolyamok hasznosságát és sikerességét.

lexi