A gépkocsival okozott kárról

2019. november 10., 11:44 , 980. szám

„Miután leparkoltam, nem húztam be a kéziféket, aminek aztán az lett a vége, hogy az autó megindult a lejtőn és nekigurult a közeli téglafalnak. Amikor visszatértem, senki nem volt a helyszínen, akivel beszélhettem volna a történtekről, úgyhogy elhajtottam. Másnap sikerült beszélnem a fal tulajdonosával, neki már nincsenek követelései velem szemben, de úgy hallottam, a rendőrség feljegyezte, hogy elhajtottam a helyszínről. Számíthatok eljárásra, felelősségre vonásra azok után, hogy elismertem a történteket, s megtérítettem a fal tulajdonosának az okozott kárt?”

– A fokozott veszélyforrás által okozott kár megtérítéséről a Polgári törvénykönyv 1187. cikkelye rendelkezik. Ezek szerint fokozott veszélyforrásnak minősül egyebek mellett a közlekedési eszközök használatával, megőrzésével vagy birtoklásával összefüggő tevékenység. A fokozott veszélyforrás, esetünkben a jármű által okozott kárt annak tulajdonosa vagy az azt jogosan bérlő, használó személy köteles megtéríteni. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a fokozott veszélyforrást jelentő tevékenységet folytató személy bizonyítani tudja, hogy a kárt vis maior, azaz előre nem látott kényszerítő körülmény, vagy a károsult szándéka okozta.

Tekintettel arra, hogy ön megtérítette a fal tulajdonosának az okozott kárt, és neki nincs követelése önnel szemben, nem valószínű, hogy az ügynek hivatalos folytatása lenne a károsult részéről. Ami a rendőrséget illeti, minden az eset megítélésétől függ, vagyis attól, hogy az eljáró rendőr szerint a történtek a közlekedési szabályok megsértésének minősülnek-e vagy sem.

hk