A tisztítóban elveszett holmiról

2019. november 12., 10:11 , 980. szám

„Tisztítóba adtam egy számomra kedves és igen drága holmit, ott azonban utóbb közölték, hogy nyoma veszett. Sajnos, amikor leadtam, nem kértem, és nem is kaptam átvételi elismervényt. Ezek után van rá mód, esély, hogy visszakapjam ezt a számomra különös értéket képviselő ruhadarabot, vagy legalább kártérítést kapjak érte?”

– Nem kertelek: sajnos, kicsi a valószínűsége, hogy valaha is viszontlátja az elveszett ruhadarabot, illetve kártérítést kap érte. A Polgári törvénykönyv ugyan kimondja, hogy szerződést kötni szóban is lehet, s hogy minden polgár a bírósághoz fordulhat jogai védelmében, mivel azonban ön nem rendelkezik semmilyen írásos dokumentummal arról, hogy az elvesztett holmit a tisztítóban valóban átadta, kevéssé valószínű, hogy a bíróság ebben az ügyben az ön javára döntene.

Még ha sikerül is tanúkat találnia, akik bizonyítani tudják, hogy ön a szóban forgó ruhadarabot tisztításra a tisztítónak átadta, nagy a valószínűsége, hogy a bíróság ezt nem fogja perdöntő bizonyítékként kezelni egyéb bizonyíték hiányában.

Mivel azonban nem lehet biztos benne, hogy az értékes holmi valóban elveszett, s nem a tisztító dolgozói, esetleg kívülállók lopták el, érdemes feljelentést tennie a rendőrségen. A rendőrség a feljelentés nyomán köteles megindítani a nyomozást. Néha előfordul, hogy a bűnüldöző szervek intézkedésének puszta hírére bizonyos tárgyak váratlanul „megkerülnek”.

hk