A VIII. Kárpátaljai Vándoregyetem első megállója – Beregszász

2019. november 18., 19:57 , 982. szám

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) négy tanárának előadásával indult el a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) által szervezett VIII. Kárpátaljai Vándoregyetem november 18-án a főiskola Vác termében.

A „GENIUS” JA a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2019–2020-as tanévre ismét meghirdette a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot, amelynek legfőbb célja a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködésének elősegítése, azon magyar nemzetiségű hallgatók segítése, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, valamint a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzésének ösztönzése. A céloknak megfelelően az ösztöndíjprogram három alprogramból áll: a Kárpátaljai Vándoregyetem, a magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése, illetve a kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása.

A november 18-i eseményt dr. Váradi Natália, a „GENIUS” JA irodaigazgatója nyitotta meg, aki aláhúzta a Kárpátaljai Vándor­egyetem célját: „A kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat, vagy olyan tudományos eredményeiket, melyek széles körű érdeklődést válthatnak ki a hallgatók körében.” Az irodaigazgató elmondta, hogy a pályázatra olyan magyar nemzetiségű, valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal és tudományos fokozattal rendelkező tanárok vagy kutatók jelentkezését várták, akik általános érdeklődésre számot tartó témával kívánnak előadást tartani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban. A jelentkezésre június 12. – szeptember 30. között volt lehetőség, s ez idő alatt 6 fő adta be pályázatát, közülük azonban csak négyen tudnak részt venni az alkalmakon. Egy pályázó több pályázatot is beadhatott, de csak egy témával vehet részt a vándoregyetemen, amelyen magyar nyelven kell megtartania előadását – tájékoztatott Váradi Natália.

Az első, beregszászi alkalmon tehát négy, az intézményben oktató tanár négy különböző tudományterületet képviselve (történelem, földrajz, matematika, kémia) mutatta be saját kutatási eredményeit. Elsőként dr. Gönczy Sándor Turisztikai termékkereslet és elégedettségvizsgálat Kárpátalján címmel tartotta meg figyelemfelkeltőnek bizonyuló előadását. Őt követte dr. Komonyi Éva, akinek témája napjainkban meglehetősen aktuális: A környezetkímélő (ökológiai) gazdálkodás néhány eleméről egymásközt. Dr. Sztojka Miroszláv Matematikai és fizikai hibák az építészet történetéből címmel tartotta meg érdekes előadását, végül dr. Váradi Natália a hruscsovi időszakba (1953–1964) kalauzolta el a jelenlévőket és mutatta be a korszak Kárpátaljáját.

November 20-án az ungvári két helyszínen zajlik a vándoregyetem.

lexi