A jármű lefoglalásáról

2019. december 1., 11:33 , 983. szám

„Amikor egyik este kiszálltam az autómból, rendőrök léptek hozzám, és azt mondták, szabálytalanul parkolok. Aztán már azt tudakolták, hogy fogyasztottam-e alkoholt. Mondtam, hogy gyógyszert szedek, ezért nem ihatok, és megtagadtam, hogy belefújjak az alkoholszondába. Végül a rendőrség lefoglalta és elszállította az autómat anélkül, hogy legalább valamilyen elismervényt adtak volna róla. Másnap bementem a rendőrségre. Ekkor közölték, hogy ittas vezetésért vettek fel jegyzőkönyvet az ügyemben. Hiába erőltették, nem voltam hajlandó aláírni a jegyzőkönyvet, de legalább ideadták a másolatát. Van értelme vitába szállni a rendőrökkel, elérhetek bármit is velük szemben? Mit tegyek, hogy visszaadják az autómat?”

– Az eset könnyebbik része a lefoglalt autó visszaszerzése. A Közigazgatási jogsértési törvénykönyv (Kjtk.) 265-2-es cikkelye értelmében a közúti közlekedés biztonságát felügyelő hatóságnak jogában áll közlekedési eszközt lefoglalni, és azt a speciális rendőrségi parkolóban elhelyezni, amennyiben az lényegesen zavarja a forgalmat. Ilyenkor az ideiglenes lefoglalás tényét rögzítik az esetről felvett közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvben.

A jármű lefoglalására a szabálysértési eljárás lefolytatásáig, de legfeljebb három napra van lehetőség. A három nap leteltével a lefoglalt jármű tulajdonosa kérvényezheti a gépkocsi kiadását. A kérelem benyújtásáért, illetve a jármű visszaszolgáltatásáért a rendőrség nem állapíthat meg semmiféle illetéket.

Ami az ittas vezetésért megindított szabálysértési eljárást illeti, abban valamennyi körülmény alapos ismerete nélkül nem lehet felelősséggel állást foglalni. Annyi bizonyos, hogy a bíróság a bűnösség beismerésének fogja tekinteni a szondázás elutasítását az ön részéről. A Kjtk. 130. cikkelye értelmében akár az ittas vezetésért, akár azért, ha valaki a reakcióidőt befolyásoló egyéb készítmény hatása alatt ült volánhoz, akár a befolyásoltságot megállapítani hivatott vizsgálat elutasításáért a polgárok minimális adózatlan jövedelme (17 hrivnya) 600-szorosának megfelelő bírság szabható ki.

Ennek ellenére nem szabad megijednie a bírósági eljárástól, hiszen csak így van esélye bebizonyítani az igazát, illetve meggyőződni róla, hogy szabályszerűen járt-e el önnel szemben a rendőrség. Például furcsa, hogy – szavaiból ítélve – nem adták ki önnek azonnal, még a helyszínen az esetről felvett jegyzőkönyv másolatát. Azt javasolnám, hogy fogadjon ügyvédet, s keressék fel együtt az üggyel foglalkozó rendőrőrsöt. Egyúttal kérheti a hatóságtól a gépkocsija kiadását is.

hk