Vasárnapi üzenet: 2019. december 8.

2019. december 8., 09:49 , 984. szám

Felkészülés

A karácsonyt megelőző bűnbánati időszak – vagy ha úgy tetszik, advent – felkészülés üdvösségtörténetünk kezdeti pontjára. A világ egyre inkább egy olyan karácsonyt kínál nekünk, amely elvesztette az igazi értékét és egy műanyag ünneppé vált. A karácsony a gyermek Jézus nélkül olyan, mint egy képkeret kép nélkül, mint egy ünnep az ünnepelt nélkül. A fények, az ajándékok és a vásárlás tölti ki szívünket, pedig az emberi szív igazi hivatása az, hogy az isteni megtestesülés barlangjává legyen.

A szeretet ünnepének is nevezett karácsony igazi értéket a nagybetűs Szeretetben találjuk meg. Szent Anzelm szerint a megtestesülés célja az emberi természet helyreállítása. Ez a helyreállítás csak akkor jöhetett létre, ha az ember megfizeti Istennek azt, amivel a bűne miatt tartozott neki. Csakhogy az adósság oly nagy volt, hogy – mivel az az embert terhelte, de csak Isten tudta kifizetni – szükséges volt, hogy ez a bizonyos ember Isten legyen. Duns Scotus az isteni megtestesülés elsődleges okaként Isten dicsőségét nevezi meg. Tehát a megtestesülés Isten dicsőségét növeli, de ez a dicsőség nem másban mutatkozik meg, mint az ember iránti szeretetében. A szeretet a megtestesülés végső miértje. A középkor gondolkodói felismerték a karácsonyi misztérium néhány sugarát, mert ők nem elégedtek meg a külsőségekkel, hanem az ünnep benső titkaiig hatoltak. A fényességes éjszakán az Isten gyengévé és szenvedővé válik irántunk való szeretetből, hogy minket erőssé és bátorrá tegyen. Tehát a karácsonyban elővételezve van az is, hogy az Isten Fia meg fogja menteni a népét, mégpedig a szegénységgel, az alázatos szenvedéssel és az engedelmességgel. A böjti időszak idején elmélkedjünk ezeken a mélységes gondolatokon, hogy megismerjük az igazi értéket, amely a szívünkbe van írva. Ez tökéletes idő arra, hogy elcsendesedjünk, és a csendben találkozzunk a mindenkori öröklét Urával.

A Szent Család elindult Betlehem felé, hogy az Ige testté legyen. Csatlakozzunk mi is hozzájuk, és kísérjük el őket napról napra ezen a különleges úton! Jézus Krisztus érkezik hozzánk! Eljött idáig, itt megállt, egyetlen lépésre a semmitől, egész közel a szemünkhöz. Böjtben lépéseket tehetünk a találkozás felé. Kövessük a csillagot, amely megvilágítja ezeket a lépéseket az isteni megtestesülés irányába!

Kótonovics István,
görögkatolikus papnövendék