Bázisiskolák, belső mosdó, egészséges étkeztetés és ukránosítás

2019. december 10., 17:52 , 985. szám

Többek között ezeket a kérdéseket érintette Hanna Novoszad, Ukrajna oktatási és tudományos minisztere azon a sajtótájékoztatón, amelyet Ungváron tartott, miután megbeszélést folytatott Ihor Bondarenkóval, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökével, és találkozott a kárpátaljai magyar közösség érdekvédelmi szervezeteinek vezetőivel.

A miniszter asszony röviden beszámolt az oktatási szférában tervezett újításokról, valamint kitért az azok finanszírozására szánt összegekre.

Kárpátalján 38 bázisiskola kialakítását tervezték be. A régió ezen a téren az utolsó helyen szerepel az országban, hiszen itt egyetlen ilyen iskola sincs. A tervek szerint 600 millió hrivnyát különítenek el a bázisiskolák építésére, valamint iskolabuszok beszerzésére.

Elhangzott, hogy megyénkben 102 tanintézményben van még mindig az udvaron a mellékhelyiség. „Ez középkori helyzet, amelyet meg kell szüntetni. Hiszen minden egyes gyermeknek, attól függetlenül, hogy a hegyekben él vagy Kijevben, joga van a méltóságra. A kormány már idén is invesztált a probléma megoldásába, jelentős számú mellékhelyiség kapott helyet iskolaépületen belül. Állítólag (a megyei oktatási főosztály ígérete szerint – szerk.) év végéig 67 iskolában alakítanak ki belső mosdókat. Ez azt jelenti, hogy azokban az iskolákban, amelyekben 25 gyereknél több tanul, felszámolják a külső vécéket. A pénzt kiutaltuk, december végén ellenőrizzük, hogyan használták fel” – mondta a miniszter. Majd megjegyezte, hogy jövőre folytatják a megfelelő körülmények kialakítását: az állami költségvetésből 26 millió hrivnyát terveznek elkülöníteni Kárpátalja számára a mellékhelyiségek kialakítására. Ezt a problémát előreláthatóan a jövő tanév kezdetére megoldják, de maximum 3 év alatt felszámolják.

Mint ismeretes, az ukrán first lady, Olena Zelenszkij egyik prioritása az iskolai menzák egészségesebbé tétele. Jövőre Kárpátalján 16 millió hrivnyát terveznek fordítani az iskolai étkezdék felújítására, hogy lehetővé váljon a gyerekek egészséges étkeztetése.

Az Új ukrán iskola reform 2020. szeptemberig történő megvalósítására 3,5 milliárd hrivnyát különítettek el, ebből meglévő iskolákat újítanak fel és újakat építenek.

A sajtótájékoztató talán legnagyobb érdeklődést kiváltó témája az oktatásról szóló ukrajnai törvény 7. cikkelyének implementálása és a Velencei Bizottság ajánlásainak teljesítése volt. Hanna Novoszad kategorikusan kijelentette, hogy az ukrán kormány álláspontja egyértelmű és következetes ebben a kérdésben. Folytatják a 2018-ban elfogadott oktatási törvény implementálását, valamint végrehajtják a Velencei Bizottságnak a törvényre vonatkozó ajánlásait.

„Az új hatalom megerősíti a nyelvi jelenlétét a nemzeti kisebbségek által tömbben lakott régiókban, többek között az oktatáson keresztül is. Az oktatási törvénnyel kapcsolatban két nagyon fontos összetevőt kell szem előtt tartani – mondta. – Először is a kormány és a parlament számára fontos, hogy minden gyermek, függetlenül lakóhelyétől, nemzetiségétől hozzáférjen a minőségi ukrán oktatáshoz, és beszélje az államnyelvet, ami elengedhetetlen a normális élethez az ukrán társadalomban. Másodszor pedig, az Alkotmánybíróság egyértelműen kimondta, hogy a törvény nem sérti az Alkotmányt és nem sérti az emberi jogokat.”

Kiemelte, eddig is és a jövőben is maximálisan eleget tesznek a Velencei Bizottság ajánlásainak, így nem érti, hogy miután teljesítették a feltételeket, és az Alkotmánybíróság sem marasztalta el a törvényt, Budapest és a kárpátaljai magyar közösség miért forszírozza továbbra is a jogszabály felülvizsgálatát.

„Ami az anyanyelvi oktatást illeti, a kisebbségek 2023-tól 5. osztálytól kezdve a tantárgyak nagy részét ukrán nyelven fogják tanulni. Addig a minisztériumban hatékonyabb és a kisebbségek számára optimálisabb tankönyveket és tanterveket terveznek kidolgozni” – jegyezte meg Novoszad.

Rehó Viktória