Határhelyzet

2019. december 24., 17:09 , 987. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség levéllel fordult Orbán Viktorhoz, hogy könnyítsék meg az ukrán–magyar a határátkelőkön történő ellenőrzést.

A belügyminiszter válaszát alább (rövidítve) közöljük:

Tisztelt Elnök Úr!

A magyar–ukrán határszakaszt érintő határátlépési problémák tárgyában miniszterelnök úrnak megküldött levelével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

A magyar–ukrán határszakasz határátkelőhelyeinek személy- és járműforgalma az elmúlt öt évben évről évre dinamikusan növekedett. A 2014. évtől a személyforgalomban 64%-os, a járműforgalomban 25%-os növekedés volt tapasztalható. […]

A Rendőrség mindent megtesz a határforgalom-ellenőrzés gyors, kulturált és törvényes végrehajtása érdekében, azonban Magyarország schengeni külső határszakaszán – schengeni tagságunkból adódóan – a határforgalom-ellenőrzésre vonatkozó szabályokat kötelességünk alkalmazni, azok kötelező elemeitől nem lehet eltekinteni. Az (EU) 2016/399. rendeletnek a külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/458. rendelete alapján egy kötelező ellenőrzési rendszer bevezetését rendelte el 2017 áprilisában: minden határon átlépő személyt és a nála lévő okmányokat ellenőrizni kell a meghatározott adatbázisokban. Ez a korábbi ellenőrzési eljáráshoz képest többletfeladatot jelent, ami hozzájárul a várakozási idő növekedéséhez.

A várakozási időket a Rendőrség referenciapontok alkalmazásával és tapasztalati úton folyamatosan méri, amelyekre vonatkozó aktuális, a nyilvánosság számára is elérhető tájékoztatás a Rendőrség internetes portálján (http://www.police.hu/hu/hirek-es-inforrnaciok/hatarinfo) található. Az oldalon az utazók részére alternatív útvonalakat ajánl fel a Rendőrség a médián keresztül, azonban a tapasztalatok szerint az utazási szokásokat nagyon lassan lehet megváltoztatni.

A várakozási idő csökkentése érdekében 2019. július 1-től a magyar–ukrán határszakaszon is bevezetésre került az egy megállásos határforgalom-ellenőrzési technológia a személyforgalomban, ami rövidíti az ellenőrzési időt. […]

A határátkelőhelyek jelentős hányada nem az elmúlt években és nem a jelenlegi mértékű határforgalom kezelésére került kialakításra, ezért azok áteresztőképessége korlátozott. Az új határátkelőhelyek tervezésével kapcsolatos kiemelt szempont, hogy az igazodjon a jelenleg alkalmazott határforgalom-ellenőrzési technológiához, az utasforgalmi igényekhez, mindezzel biztosítva a határforgalom-ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények érvényesülését.

Az áteresztőkapacitás növelése érdekében megkezdődött Záhony közúti határátkelőhely fejlesztésének előkészítése, amely során a Rendőrség 2019 decemberében pályázatot nyújtott be a közúti határátkelőhely fejlesztésére vonatkozó teljes körű tervdokumentáció elkészítésére. A tervezett fejlesztés megvalósítása (tervezés, kivitelezés) várhatóan több évet vesz igénybe.

A Nagyhódos–Nagypalád közúti határátkelőhely létesítése érdekében a Rendőrség 2015-ben és 2019-ben európai uniós forrás bevonását is kezdeményezte. A határátkelőhely létesítése előtt az ideiglenes megnyitás érdekében magyar területen a magyar és az ukrán szervek részére ideiglenes infrastruktúra is épült, amely a projekt meghiúsulása miatt elbontásra került. Az ukrán fél az ideiglenes működéshez szükséges jogi feltételeket nem teremtette meg, továbbá a későbbi létesítéshez szükséges schengeni követelményeknek megfelelő működéshez sem járult hozzá. A projektek eredménytelenül zárultak.

A határátkelőhelyek fejlesztése során lényeges körülmény a szomszédos ország együttműködési készsége, ugyanis a kapacitásfejlesztés önmagában csak a honi területen végrehajtott fejlesztéssel nem valósítható meg hatékony módon.

A jövőben az automatizálás bevezetése és valamennyi határ­átkelőhelyre történő kiterjesztése hozhat javulást a határforgalom-ellenőrzés gyorsításában, valamint a várakozási idők csökkentésében. […]

Az elmúlt időszakban – ahogy azt levelében is említi – gyakran fordult elő a Határellenőrzési és Regisztrációs Rendszer leállása, amely a Rendőrségtől független, külső szolgáltató hibájából eredt. A Rendőrség gazdasági szakszolgálata mindent megtett és megtesz a jövőben is a rendszer működéséből adódó problémák elhárítására, hiszen a határforgalom-ellenőrzés folyamatos és követelményszerű biztosítása nemzeti érdek. A Rendőrség honlapján a rendszerleállásokról történő tájékoztatás folyamatosan biztosított. 

Budapest, 2019. december 23.

Üdvözlettel: dr. Pintér Sándor