A föld kataszterizálásáról

2020. január 14., 10:57 , 988. szám

„2000-ben megkaptuk a kolhozból járó földünket (пай). Az akkor hivatalban lévő földmérő személyesen hívta össze azt a 34 embert, akinek a földje a mi parcellánkban volt. Ezután 16 évig, azaz 2016-ig, amíg meg nem kezdődött a kollektív kataszterizáció, mindenki gondozta és használta a földjét. Három éve elszabadult a pokol. A polgármester nem engedi se a saját pénzünkön, se a magyar állam pénzén megcsinálni a kataszterizálást. Olyanoknak osztja a földünket, akiknek sokkal hamarabb volt földjük az »elit« helyen. Mert ezt a földet mi tettük rendbe. Ez a hely valamikor lőtér volt, káka, nád, bokor nőtt itt. Most, hogy rendben van a terület, hirtelen új gazdái lettek. A »державний акт« erre a földre szól, én jogot formálok rá, nem akarom itt hagyni. Szeretném tudni, hogy van-e jogunk 19 év után ehhez a földhöz, vagy engedjünk a polgármester szeszélyének és hagyjuk itt?”

– Sajnos, a levelében szereplő adatok nem elégségesek ahhoz, hogy megválaszoljam az önt jogosan aggasztó kérdést. Ugyanakkor egyelőre kétségbeesésre sincs ok.

Ha jól értettem levelét, korábban megkapta a földtulajdonról kiállított állami igazolást (державний акт), azaz a kolhozvagyonból járó földrészleget valamikor az ön nevére jegyezték be. Azt írja, jelenleg a polgármester „osztja” a földet, tehát vélhetően a terület időközben a helyi önkormányzat tulajdonába ment át. Ukrajnában a jogi szabályozás tökéletlensége miatt máig nem ritkák az önéhez hasonló esetek – sőt most, hogy rövidesen lehetővé válik a termőföld adásvétele, várhatóan csak nőni fog a számuk –, de van lehetőség a jogorvoslatra.

Azt tanácsolnám, hogy tisztázandó a helyzetet forduljon ügyvédhez. Amennyiben többen járnak ugyanabban a cipőben az adott településen, közösen is megbízhatják ügyük képviseletével ugyanazt a jogászt. Közös képviselőt fogadni több szempontból is előnyös lehet. Mindenekelőtt azért, mert a közös megbízással valamelyest talán csökkenthetők az ügyintézéssel kapcsolatos kiadások.

Az ügyvédnek jogában áll eljárni képviseletükben a helyi önkormányzatnál és a területileg illetékes földhivatalnál. Ezek után, ha a tényállás ezt indokolttá teszi, megbízói (vagyis az önök) nevében keresettel fordulhat a bírósághoz a földhöz való joguk érvényesítése végett. Nem kell megijedni a per lehetőségétől. Sok esetben a hivatalokkal, önkormányzatokkal csak bírósági végzés birtokában lehet zöldágra vergődni.

Emellett ne feledje, hogy az egykori kolhoztagokat részesedés illeti meg a gazdaság vagyonából. Tehát bármi is a helyzet jelenleg a földrészlegek nyilvántartásával és kataszterizálásával, amennyiben keresete nyomán a bíróság bizonyítottnak látja az ön kolhoztagságát, illetve a földrészleg (пай) korábbi odaítélésének tényét, utólag is elrendelheti, hogy kiutalják a volt kolhoztól a helyi önkormányzathoz került területből az önt megillető földrészleget. Arra persze nincs garancia, hogy ez ugyanaz a földrészleg lesz, amelyet eddig művelt.

hk