A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet

2020. január 18., 10:16

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

 1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.

 2. A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.

 1. A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:

Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti közösségeivel kapcsolatos - 25.000 és 45.000 közti karakter hosszúságú - jogi, illetve társadalomtudományi elemzéssel lehet. Ennél rövidebb tanulmányokat nem, hosszabbakat pedig csak indokolt esetben fogadunk el. Az idei évben az alábbi súlyponti témák feldolgozását ajánljuk az érdeklődők figyelmébe:

 

Aktualitások

 • Trianon 100 – A kelet- és közép-európai népek együttélésének kisebbségjogi vetületei száz év távlatából

 • Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság - Hogyan sérülnek az alapvető emberi- és kisebbségi jogok a nemzetbiztonság fenntartására való hivatkozással?

 • Kisebbségi jogok és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai

 • A civil szervezetek szerepe és lehetőségei a kisebbségi jogvédelemben

 • A nemzeti kisebbségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd, gyűlöletbűncselekmények

 

Oktatás, nyelv, kultúra

 • Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában

 • Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban

 • Nyelvhasználati jogok a bírósági eljárásokban

 • Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja

 • Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció és a magyar nyelviség fenntartásának aktuális problémái

 • Kéttannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája, vagy a nemzeti kisebbségek sikeres társadalmi integrációjának eszköze?

 • Tankönyvpiaci beavatkozások, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció egyik formája

 

A kisebbségvédelem nemzetközi vetülete

 • A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai- és lobbilehetőségei a Nemzetközi Szervezetek viszonylatában

 • Nemzetállamok reneszánsza az újjá formálódó Európában: új kihívások a kisebbségi érdekérvényesítés számára

 • Kisebbségvédelem a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság esetjogában

 • Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában

 • Az Európai Ombudsman és a kisebbségvédelem

 • Kisebbségi ügyek az Európai Parlament szakbizottságai előtt

 • Az EBESZ ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói

 • A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységében

 • A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése a Velencei Bizottság tevékenységében

 • A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése a Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (ECRI) tevékenységében

 • Az Európai Unió nyelvi- és kulturális sokszínűségének fenntarthatósága

 • Uniós jog és a nemzeti kisebbségek védelmének kapcsolata (hivatkozási pontok, lehetőségek)

 • Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos nemzeti közösségek érdekérvényesítési lehetőségeire?

 

A kisebbségi kérdés gazdasági dimenziói

 • Fejlesztéspolitika, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni sajátos diszkriminációs eszköz

 • Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók gazdasági vonatkozásai és megvalósulásuk gazdasági hatásai

Pénzügyi autonómia a határon túli magyar térségekben. Valóban nettó befizetői-e a magyar többségű térségek a központi költségvetéseknek?

 1. A pályázat beküldésének módja:
  A pályázatokat doc, vagy docx formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a jogvedo.intezet@kji.hu címre.

 2. Máshol már megjelent pályamunkákat, valamint diplomamunkákat nem fogadunk be.

 3. Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges visszaélések miatt a beérkezett pályamunkákat plágiumkeresővel vizsgáljuk át.

 1. A pályázat benyújtásának határideje2020. április 15, 17:00 óráig. A határidő után beérkező pályamunkákat nem áll módunkban kiértékelni.

 1. A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai 2020. április 15-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban feldolgozott témák újszerűsége és tudományos hozzáadott értéke alapján.

 2. A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó́ nyilatkozatától függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelentetheti az Intézet kiadványaiban. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására. A módosításokat minden esetben egyeztetjük a szerzővel.

 1. A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.

 1. A díjazás mértéke:

  1. helyezés: 110.000 HUF

  2. helyezés: 90.000 HUF

  3. helyezés: 70.000 HUF.

 

A Kuratórium tagjai különdíjat és/vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

13. A díjazottak az elismerő oklevelet átvehetik ünnepélyes keretek között is a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2020 nyarán szervezett nyári egyetemeken.

 

Az útmutató itt tölthető le.

 

Budapest, 2020. január 8.

Csóti György

igazgató