Ha az eladó nem javítja meg a hibás terméket

2020. január 21., 11:31 , 989. szám

„Vásároltam egy elektromos grillsütőt az egyik online áruháztól. A készülék már az átvételét követő napon meghibásodott. Az áruház visszavette a meghibásodott terméket, s közölték, hogy a javítási idő két hét. Amikor visszakaptam a grillsütőt, nem adtak semmiféle bizonylatot az elvégzett javításról, ehelyett kijelentették, hogy a készülék működik, csak nem használtam megfelelően. Hazatérve kiderült, hogy a sütő változatlanul hibás. Ismét visszavittem javításra a terméket, de a hibát továbbra sem küszöbölték ki. Ekkor panaszlevelet írtam, ám az áruházban megtagadták az átvételét. Mit tegyek, vegyem vissza a terméket vagy sem? Törődjek bele, hogy hibás? Hol tehetek panaszt?”

– Abból kell kiindulni, hogy a jogszabályok értelmében az online áruházak ugyanolyan eladóknak minősülnek, mint a hagyományos üzletek, áruházak. Hiszen A fogyasztók jogainak védelméről szóló törvény értelmében az eladó olyan gazdasági szereplő, aki/amely szerződés alapján fogyasztási cikkeket értékesít vagy kínál eladásra.

Ugyancsak a jogszabályok értelmében a megállapított jót­állási idő alatt felfedezett hiba esetén a fogyasztó a törvényben meghatározott módon és határ­időn belül követelheti:

1) az ár arányos csökkentését;

2) a hiányosságok kiküszöbölését ésszerű határidőn belül;

3) az áru hibáinak kiküszöbölésével kapcsolatos költségek megtérítését.

A termék gyártójának (eladójának, kivitelezőjének) hibájából vagy az áru hamisítása eredményeként bekövetkezett (szükség esetén szakértői véleménnyel alátámasztott) jelentős hiányosságok esetén a fogyasztó a törvényekben meghatározott módon és határidőn belül, valamint a felekre nézve kötelező törvények vagy szerződések alapján jogosult belátása szerint kérni az eladótól vagy a gyártótól:

1) a szerződés felmondását és az áruért kifizetett összeg visszatérítését;

2) a termék cseréjét azonos vagy hasonló termékre az eladó (gyártó) rendelkezésére álló készletből.

A Polgári törvénykönyv szerint, ha a termékre nem vonatkozik garancia vagy szavatossági idő, akkor a vevő azzal a feltétellel állhat elő követeléssel az áru hiányosságait illetően, hogy azokra ésszerű időn belül, de legfeljebb a vevőnek való átadásától számított két éven belül, ingatlan vagyontárgy esetében pedig három éven belül derült fény – kivéve, ha az adott esetben szerződés vagy törvény nem ír elő ennél hosszabb időtartamot.

A fentiek alapján javasolnám, hogy forduljon írásban az online áruházhoz, kérvényében kezdeményezze a szerződés felmondását és a vételár visszatérítését vagy a termék cseréjét.

Amennyiben az online áruház központja az ön lakóhelyének közelében található, érdemes két példányban elkészíteni a kérvényt és személyesen benyújtani azt. Az egyik példány az áruháznál marad, a másik önnél, miután az áruház illetékesei a másodpéldányon ejtett bejegyzéssel igazolták, hogy átvették és iktatták a kérvényt. Ha az áruház központja egy távolabbi településen található, tértivevényes ajánlott levélben, egy példányban küldje meg számukra a kérvényt.

Amennyiben az áruház írásban megtagadja a vételár visszatérítését vagy a termék cseréjét, esetleg hivatalos (tehát írott) válasz nélkül hagyja az ön levelét, a kérvény másodpéldánya, vagy a tértivevényes küldemény feladását igazoló szelvény birtokában forduljon a bírósághoz.

hk