Megújult az úrasztala a munkácsi református templomban

Egy korabeli levél is előkerült egy rejtett rekeszből

2020. január 29., 13:29 , 991. szám

172 évvel ezelőtt, 1847–48-ban készült el a munkácsi református templom díszes úrasztala, amely az évek során kissé elavult. Kopriva Ferenc gyülekezeti tag, régiségkereskedő, bútorrestaurátor barátjával vállalták, hogy felújítják az ódon asztalt, amelynek a szétszedése során, a padlózatában egy titkos rekeszben találtak egy, az utókornak írt levelet is. A fél évig tartott restaurálással még karácsony előtt végeztek, de az úrasztala újraszentelésére január 26-án, vasárnap került sor ünnepi istentisztelet keretében.

Az ünnepi istentiszteleten Zsukovszki Miklós, a Beregi Református Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét Sámuel próféta 1. könyvének 7. része alapján, amely az Isten szabadításával kapcsolatos emlékjelek felállításával és ápolásával kapcsolatban ad útmutatást a híveknek. Az igehirdetés után az egyházmegye esperese, Seres János nyugalmazott máramaros–ugocsai esperessel szentelték meg a felújított úrasztalát, majd az ünnepi alkalmon a Munkácsi Református Gyülekezet énekkara szolgált, még meghittebbé varázsolva az ünnepi istentiszteletet.

Gulácsy Dániel, a munkácsi gyülekezet lelkipásztora elmondta: 172 évvel ezelőtt a gyülekezeti tagok közül egy házaspár, Kallós Mihály és neje, Balogh Erzsébet úgy döntött, hogy saját költségükön elkészíttetik a gyülekezet számára az úrasztalát. A szép munka Domokos Ferenc mesterember szaktudását és igényességét dicséri. Az eltelt 172 év alatt elavult az úrasztala, amelynek felújításán, eredeti állapotba hozásán sokat gondolkodott a lelkész a presbiterekkel. Végül Kopriva Ferenc gyülekezeti tag felajánlotta, hogy Szatmári András nagybégányi bútorrestaurátor barátjával, az eredeti technikákkal, politúrozással felújítja saját költségen az úrasztalát az alatta lévő padlóval együtt. A munkával egy fél év alatt végeztek, és ma eredeti szépségében láthatjuk a 172 éves alkotást.

Az úrasztala alatti elavult padlóban, egy rejtett rekeszben találtak a restaurátorok egy, az utókornak írt levelet is. A levél hiányos, rossz állapotban van, és kevés információt lehet belőle megtudni – mondta el Gulácsy Dániel, viszont amit megtudtak, az érdekes. 1847. április 16-án kezdték el az úrasztalát készíteni és 1848. március 2-re készült el. A levélből az is kiderül, hogy az 1847-es esztendő szörnyűségesen aszályos és száraz év volt, nagyon kevés terményt tudtak a gazdák betakarítani a Munkács környéki földekről. Domokos Ferenc asztalosmester neve mellett a levél felsorol az asztal elkészítésén dolgozó béres- és inaslegényeket is, akik között ruszin és német nevek is előfordulnak. Az idő tájt Papp János volt a gyülekezet lelkipásztora, viszont a többi gyülekezeti vezető neve csak hiányosan maradt meg a papíron. Az eredeti levelet mindenki megnézheti a munkácsi református parókia gyülekezeti termében, ahol egy üveglappal lefedve kiállították.

Kopriva Ferenc az ünnepi istentisztelet után tudósítónknak elmondta, hogy nemrég tagja a református gyülekezetnek, korábban római katolikus volt, édesapja vallását követve. Ugyanakkor már fiatal korában megismerkedett édesanyja vallásával, aki református volt, és már akkor úgy érezte, hogy ez a vallás az, amellyel az Úrhoz fog közelíteni. Viszont csak hosszú idő elteltével, a tavalyi évben szánta rá magát a felnőttkonfirmációra. Ferenc már hússzú ideje foglalkozik régiségkereskedéssel, ezalatt komoly szaktudásra és tapasztalatra tett szert régi tárgyak felújításának és restaurálásának  területén. Először az egyik presbiter csak arra kérte fel, hogy mérje fel, mennyibe kerülne az úrasztala restaurálása. Végül bútorrestaurátor barátjával, Szatmári Andrással, aki a Nagybégányi Református Gyülekezet presbitere úgy döntöttek, hogy Isten dicsőségére felújítják az úrasztalát. Kopriva Ferenc régi bútorgyűjteményében találtak a pótlandó részek helyett az eredetivel azonos anyagot. Az aszalt darabjaira szedték és 90 százalékban az eredeti elemeket rakták ismét össze, az eredeti csavarokkal, ahol nem, ott korabeli csavarokkal helyettesítették azokat.

Gulácsy Dániel református lelkész a Kárpátaljának elmondta, hogy egy emléktáblát is elhelyeztek a megújult és megszentelt úrasztalán, illetve szeretnének a padlózatban is elhelyezni egy olyan levelet, amelyben összefoglalnák a régi levél tartalmát, és beleírnák a mostani felújítással kapcsolatos részleteket. Bíznak abban, hogy a most elhelyezett levél is megmarad majd legalább 172 éven keresztül.

Badó Zsolt