Együtt az Irodalmi Kilátón

2020. január 30., 10:28 , 992. szám

A 2002-ben újjáélesztett Együtt irodalmi-művészeti-kulturális folyóirat már több mint 17 éve biztosít egy olyan fórumot, amelynek köszönhetően rengeteg szépíró, irodalmár, helytörténész, filológus, doktorandusz és egyéb műfajokban alkotó, váltakozó korosztályú és tehetségesebbnél tehetségesebb nem csupán kárpátaljai művész juthat szóhoz.

A jelenleg már évi hat számmal büszkélkedő kiadvány 2019. esztendei utolsó szerzeményének a bemutatójára került sor január 29-én Magyarország Beregszászi Konzulátusának Gulácsy termében megrendezett Irodalmi Kilátón.

Az egybegyűlteket Beke Mihály András konzul úr köszöntötte, aki elmondása szerint reméli, hogy hasonló bemutatókra, illetve író-olvasó találkozókra ezek után gyakrabban is sor kerül a konzulátus berkeiben.

„Megítélésem szerint Kárpátalján hatalmas jelentősége van a hazai irodalom kiválóságainak olvasókkal történő megismertetésének” – kezdte köszöntőbeszédét Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul. Mint mondta, a megrendezésre kerülő Irodalmi Kilátók egyik legnemesebb célja, hogy az olvasókat összekapcsolja a kortárs szépirodalmi művek különleges világával.

Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke, felelős kiadó és lapigazgató beszéde kezdetén hálás köszönetét fejezte ki a kezdeményezésért, valamint annak a reményének adott hangot, hogy a jövőben lehetőségükhöz mérten minél több ehhez hasonló rendezvény kerül megrendezésre. Ezt követő beszámolójában elmesélte a folyóirat létrehozásának történetét, amely eddig több mint 100 kiadvánnyal büszkélkedhet, s megközelítőleg 200 szerző kapott publikálási lehetőséget.

Vári Fábián László József Attila-díjas író, a szerkesztőbizottság elnöke mesélt az 1960-as években működött első Együttről, amely abban az időben kézi írással készült folyóiratként volt jelen az ungvári egyetemen, míg a politika véres karmai szét nem szaggatták azt. Ezt követően beszámolt az első Együtt és a második Együtt közti időszakról, melyet a kárpátaljai irodalmi élet fórumhiánya és a Balla D. Károly által indított Hatodik Síp és Pánsíp címmel futó irodalmi kiadványok jellemeztek. „A lap egyik nagy eredményének tartom, hogy sikerült magunk köré vonzani a tehetséges fiatal írókat és költőket, ezáltal biztosítva lehet a kárpátaljai magyar irodalom jövője” – mondta Vári Fábián László.

A zene és a szépirodalom elválaszthatatlan páros. Ezt a jelenlévők is megtapasztalhatták Marcsák Gergely költő előadásában, aki három különböző megzenésítéssel is készült a nagyérdemű számára. Az első performansz egy sokak által ismert dallamra íródott (The Animals – The House Of The Rising Sun – a szerk.) a Füstbe ment terv volt Petőfitől. Ezt követően Kecskés Béla Szerelem, valamint Radnóti Miklós Bájolója megzenésített variációi bájolták el a versek szerelmeseit a felszólalók előadásai között.

Csordás László, a kiadvány olvasószerkesztője beszámolt a Nagy Zoltán Mihállyal történt megismerkedéséről, amely elmondása szerint sok, hajnalig tartó beszélgetést hozott maga után. S végül, de nem utolsósorban Marcsák Gergely is elmesélte, hogyan került az Együtt kötelékeibe.

Az esemény végén megválaszolták a közönség kérdéseit, valamint, akik nem siettek valahová, azok személyesen is elbeszélgethettek a felszólalókkal egy pohárnyi bor társaságában.

SD