Műhelymunka Beregsomban a Lónyay örökségről

Egy birodalom, három ország

2020. február 7., 16:14 , 993. szám

A Lónyai-örökség beregsomi vetületei címmel tartott műhelymunkát a Beregsomért Alapítvány február 5-én. Az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a református parókia nagytermét. Mint ismeretes, Beregsom községe is rendelkezik Lónyay-kastéllyal, ám mint sok más kastélynál, itt is szükség lenne a szakszerű restaurálásra, s nem másodrangú kérdés az sem, hogy ezen kastélyok milyen szerepet tölthetnek be a jövőben.

A rendezvény kezdetén Farkas Ernő, a Beregsomért Alapítvány elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, felidézve a Tuzsér Községért Közalapítvánnyal 2017-ben kezdődött közös munkát, mely a Lónyay család felkutatására, bemutatására irányul.

Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Közalapítvány elnöke egy kiselőadás keretében prezentálta a Lónyay család történelmi hátterét, a tuzséri kastély jelenét és jövőbeni lehetséges funkcióit. Az alapítvány célja, hogy a fennmaradt kastélyokat felújított formában a közösség szolgálatába állítsák. A felújított épületeknek funkciót kell találni, hiszen egy családi ház fenntartása is nagy költségeket emészt fel, nem beszélve ezekről az óriási műemléképületekről. A történelem megmutatta, hogyan lehet könnyen elherdálni az épített örökséget: sok kastélyban pártiroda, tsz-iroda működött, ekkor romlott jelentősen azok állapota. A megújult kastélyok jelenlegi funkcióit leginkább a turizmusban látják a szakemberek. Erről és sok más érdekességről is szól a műhelymunka során bemutatott könyv, melynek címe A tuzséri Lónyay-kastély jövőbeni hasznosítási lehetősége a kulturális turizmus kínálta kereteken belül. A Klicsu Ferenc és Opra Zsuzsanna által szerkesztett kötetet vidékünk lakói is haszonnal forgathatják, hiszen az örökségvédelem és örökségturizmus mellett olyan gondolatébresztő témák is kibontakoznak benne, mint a fogyasztói szokások a kulturális turizmusban. A bemutatott könyvből mindenkinek jutott egy példány, sokan dedikáltatták is a sajátjukat a szerkesztővel.

A rendezvény keretén belül levetítették a Lónyayak öröksége című kisfilmet, melyből megtudhattuk, hogy a beregsomi Lónyay-kastély a család nyári rezidenciája volt. A kisfilmet mindenki megtekintheti ide kattintva.

„Az emlékek ápolása nagyon fontos. Azt kívánom, hogy minél hamarabb megújuljanak ezek az épületek, és a magyarság összetartó részévé váljanak” – mondta zárszavában Gyebnár István beregszászi magyar konzul.

jt