Az áruházi őr nem kutathatja át a vásárló holmiját

2020. március 16., 10:03 , 997. szám

„Amikor fizetés után távozni akartam a szupermarketből, odalépett hozzám a biztonsági őr, és közölte, hogy vásárlás közben tönkretettem egy terméket, amelyet végül nem vettem meg, ezért ki kell fizetnem az árát. Azt mondta, az üzletben elhelyezett kamerákon látta, hogy mit tettem, ezért nincs értelme tagadni, de nem mutatta meg a felvételt. Egy apróságról lett volna szó, mindössze 32 hrivnyáról, de miután nem vétettem semmit, fizetni se voltam hajlandó. Erre a biztonsági őr hívta a kollégáit, átvizsgálta a holmimat, majd telefonált a rendőrségre. Amikor a rendőrök megérkeztek, a biztonsági őr átadta nekik az ellenem szóló feljelentést. Engem a rendőrök megkértek, hogy írjam le, szerintem mi történt („pojasznyuvalyna zapiszka”), aztán elengedtek. Kérem, írja meg, hogy mire számíthatok a továbbiakban? Nyomozni fog utánam a rendőrség?”

– Az ukrajnai jogszabályok értelmében személyi motozást végezni és átvizsgálni a csomagokat csak az erre felhatalmazott személyeknek, például a nemzeti rendőrség munkatársainak van joguk. Vagyis az ön hozzájárulása nélkül a biztonsági őrnek sem lett volna joga átkutatni a holmiját.

Abban a tekintetben a biztonsági őr jogszerűen járt el, hogy hívta a rendőrséget, s feljelentést tett. A továbbiakat illetően viszont információ hiányában csak találgathatunk. Leveléből ítélve a rendőrség nem vett fel közigazgatási jegyzőkönyvet az esetről, hiszen akkor valamilyen intézkedést is foganatosítaniuk kellett volna, például bírságot szabnak ki önre. Ha azonban jól értettem sorait, nem történt ilyesmi, csupán magyarázatot kértek az esetre vonatkozóan, ami önmagában nem jár semmilyen jogi következménnyel – hacsak a magyarázatot nem tekintik beismerő vallomásnak.

A szupermarketnek elvben jogában áll keresettel fordulni a bírósághoz, s kérni az ön által okozott állítólagos kár megtérítését. Figyelembe kell venni azonban, hogy a perköltség bizonyosan a sokszorosa lenne az állítólagosan tönkretett áru értékének, vagyis kevéssé valószínű, hogy az áruház ezt az utat válassza. Ha mégis perre kerül a sor, önnek ki kell tartania az álláspontja mellett, hogy nem rongálta meg a szóban forgó terméket, hiszen bűnösségét az áruháznak kell bizonyítania. Jelezheti a bíróságnak, hogy a biztonsági őr szabálytalanul járt el önnel szemben, amikor átvizsgálta a holmiját.

hk