Sikeresen működik a távoktatás a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjában

2020. március 24., 13:55 , 999. szám
Fábián Jázmin 7.osztályos MCC FIT diák online tanulás közben

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja (MCC FIT) felső tagozatos általános iskolásoknak nyújt tehetséggondozó képzést. A program mikéntjéről beszélt Dobsa Beáta, az MCC FIT beregszászi régióvezetője.

Diákjaink megismerhetik napjaink fontos szakterületeit, és legfontosabb célunk, hogy az egyéni érdeklődési köröket, fejlődési igényeket és lehetőségeket feltérképezzük. A nálunk töltött 4 évet nagyfokú szellemi szabadság, függetlenség és egyéni kiteljesedés jellemzi. Pedagógiánk a cselekedve tanulás, vagyis a „learning by doing” elv alapján működik. A kontaktalkalmakat e-learning-tananyagok támogatják. A FIT-diákok saját időbeosztásuknak megfelelően, rugalmasan, de mindenképpen jól strukturált keretek között egyénileg is elmélyíthetik ismereteiket. Ez a rendszer lassan már 5 éve nagyon jól bevált egységként működik.

Amikor szembesültünk a kialakult rendkívüli helyzettel, természetesen az MCC FIT csapata is csatlakozott az országos karanténhoz. Igaz ugyan, hogy a kontaktalkalmak így teljes egészében elmaradnak, de az e-learning-tananyaggal továbbra is jelentős tudásanyagot szerezhetnek a diákok.

A gyakorlófeladatok lehetővé teszik az egyéni ütemű haladást, a személyes érdeklődésnek megfelelő irányú és mélységű tudásanyag elsajátítását. Az e-learninges kurzusok nagy hangsúlyt helyeznek az ismeretanyag gamifikációjára és a multimedialitásra, vagyis játékos feladatok kép- és hanganyag, illetve oktatóvideók kísérik. Az azonnali visszajelzésű, így autodidakta tanulást biztosító feladatsorok mellett fontos része az elektronikus tananyagrendszerünknek a részletes egyéni teljesítményértékelés is.

Oktatóink személyre szabott, részletes visszajelzései segítik a folyamatos önkorrekciót és önfejlesztést, nyomon követhetővé teszik a diákok előmenetelét.

Minden kurzus négy segítő feladatsorból áll, amelyek új tudás­anyagot és gyakorlófeladatokat is tartalmaznak. A kurzusokhoz egy ellenőrző tesztsor csatlakozik, amely csak egyszer és megszakítás nélkül oldható meg. Fontos megjegyezni, hogy az e-learning rendszer lehetőséget kínál olyan új munkamódszerek elsajátítására is, mint a projektszemléletű feladatmegoldás.

Muszáj megemlítenem a gyerekek kedvenc részét, vagyis a saját fejlesztésű oktatóvideókat. Képzésünk súlyponti eleme az egyéni, autodidakta tanulásfolyamat, melynek megkönnyítését tanulási segédanyagként szintén ezek a kisfilmek biztosítják.

Minden modulhoz négy darab oktatóvideó tartozik 5–8 perc hosszúsággal. Ezeket a kis bejátszásokat könnyed hangvétel, a korosztály igényeihez igazodó és a befogadóképességeikhez igazított szóhasználat jellemzi. A bemutatott jelenségeket, kísérleteket mindig magyarázat kíséri, amely a szakterülethez tartozó kulcsfogalmakat használva, ugyanakkor a fiatalok nyelvén összegzi a tapasztalatokat.

Azok a tanulók, akik csatlakoznak a FIT-programhoz, már az első kurzus után saját felületükön tudnak csatlakozni az e-learning rendszerünkhöz, miután megkezdődik a nagy kaland és tanulás. Eleinte természetesen többször segítséget kapnak a helyes használathoz, de jellemzően az első kurzus befejezése után gyermek és szülő is kifejezetten örömmel használja a felületet. Ez a rendszer kimondottan hálás és célravezető a jelenlegi helyzetben, amikor az iskolától távol kell maradniuk a gyerekeknek, és egy számukra új rendszer segítségével kell folytatniuk tanulmányaikat.

 Örömmel konstatáltuk, hogy az elmúlt időszakban a szülők is és a gyerekek is szép számmal jelezték, hogy számukra – a FIT-program e-learning rendszerének hála – sokkal könnyebb az iskolai online tanulás.

Volt olyan FIT-szülő, aki jelenleg egy kárpátaljai magyar középiskola vezetője, és nemcsak megköszönte azt, hogy gyermeke FIT-diák lehet, és sokkal könnyebben veszi az online tanulást, hanem sajnálatát fejezte ki aziránt, hogy iskolájukban még nincs kifejlesztve a FIT-hez hasonló rendszer.

A FIT-programban különösen nagy szerepük van a szombatonkénti kurzusoknak, ahol a gyerekek a kis csapatukkal együttesen szívhatják magukba az érdekesebbnél érdekesebb új tudásanyagot oktatóink előadásain. Ezeknek az alkalmaknak az értéke felbecsülhetetlen és pótolhatatlan, ez kétségkívül így van, a jelenlegi helyzet azonban megmutatta, hogy igenis ki kell használnunk a technika adta lehetőségeket, és már egészen fiatal korban arra kell sarkallnunk a gyerekeket, hogy tanuljanak meg tudatosan bánni az online oktatási lehetőségekkel.

Az MCC FIT csapata – minden oktató, tanár és szülő – azon dolgozik, hogy a gyerekek a lehető legminőségesebb és leghatékonyabb oktatásban részesüljenek akár személyes, akár online formában.

Ha téged is érdekel a különleges kurzus- és e-learning sorozatunk, akkor jelentkezz hozzánk! Április közepétől újra várjuk az ötödikes diákok jelentkezését a szeptembertől induló kurzusainkra. A jelentkezés online történik (http://fit.mcc.hu/jelentkezes.html), és mindössze 5 percet vesz igénybe.

Simon Dávid