Vasárnapi üzenet: 2020. április 5.

2020. április 5., 08:44 , 1000. szám

„Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus a templomban volt, odamentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá: Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?”             (Márk 11, 27–28)

Jézus körbejár

Kedves Testvéreim!

Virágvasárnap ünnepe van, amelyen Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk. Különösen ünnepeljük ma ezt az ünnepet, mert vágyunk az Úr házába, a templomba, most azonban otthonainkban kell maradnunk. Hogy a furcsaságokat tovább fokozzam, a mai napon nem egy tipikus virágvasárnapi bibliai részt idéztem. Jézus már Jeruzsálemben van, a templomban, és találkozik az írástudókkal, vénekkel. Ők teszik fel kérdésüket: milyen hatalommal cselekszed ezeket? Fontos kérdés, amire a Mester egy további kérdéssel válaszol, de azt gondolom, ez az igei kérdés ma nekünk is irányt mutathat és gondolkodásra késztet. Haladjunk sorban az igeverseken.

Ismét!

Jézus esélyt és lehetőséget ad Jeruzsálemnek a megtérésre. S ez a szó számomra a vers elején rögtön az Isten kegyelmét mutatja. Ez egy olyan szó, ami mögé nagyon sok minden befér. Ismét! Mit helyezhetünk e szó mögé? Mire mutat? Nekem a következő dolgok jutottak eszembe e szó kapcsán: munka, fáradság, újrakezdés, lehetőség, esély, szeretet, türelem.

Ismét egy találkozás, Jézus bemegy a városba. Ez nem egyedülálló, zsidó ember létére ünnepenként fel kellett mennie, de azért érezzük, hogy ebben a megjelenésben több van, készül nagypéntekre és a feltámadásra.

Oly sok embernek nincs ismételt lehetősége az életben. A Biblia is erről tesz bizonyságot. Nincs több lehetősége a vérfolyásos asszonynak, Jairusnak, a samáriai asszonynak, Zákeusnak a többszöri találkozásra. Egy esély, egy lehetőség, amit meg kell ragadni. Ők megragadták, és megváltozott az életük. A kegyelem szava ez: ismét. Áldott dolog, hogy újra és újra hallhatjuk, olvashatjuk Isten Igéjét. Ismét megszólíthatjuk és imádkozhatunk Hozzá. Ő újra és újra megbocsát és körülölel.

Ismét egy virágvasárnapot ünnepelhetünk.

De ez az „ismét” nem végtelen – eljön az a pont, amikor már nem lesz még egy. Tudunk-e hálásak lenni Isten által adott új alkalmakért, az új találkozásokért, a megújuló kegyelemért? Látjuk-e, hogy ez a szó hálára indít? Ismét megköszönni, ismét odaszánni az időmet, ismét odaszánni magamat.

Jézus körüljár a templomban!

S most egy másik szóra szeretném felhívni a kedves olvasó figyelmét: körüljárt.

Nekem egy-két furcsa példa jutott eszembe erről például az autóvásárlás. Amikor szemrevételezem, akkor körüljárom, alaposan megnézem, hogy van-e karcolás rajta, esetleg sérülés. De egy-egy új emberrel való találkozás is ilyen. Megismerem, kérdezek tőle, beszélgetésbe elegyedem vele, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ő ki is valójában.

Jézus körüljár a templomban. Miért teszi ezt? Szemügyre veszi az ünnepre érkezőket, megvizsgálja a helyzetet, az embereket.

Megnézi az árusokat, akiket ki kell majd űzni. Ez a nép nem kész az ünneplésre, de nem is készül. Megnézi a falakat, amelyeket le kell rombolni és három nap múlva fel kell építeni. Megnézte azt, hogy hol található a kárpit, amelynek majd ketté kell hasadnia. Megnézte az embereket, akikért meg kell halnia, akik minden bűnük ellenére megváltásra szorulnak.

Mit üzen nekünk ez a mai virágvasárnapon?

Ha Jeruzsálemre, vagy Izrael akkori népére nézünk, önmagunk felé feltehetjük a kérdés: mi hogyan készülünk az ünnepre? Készítjük-e Jézus útját, ahogyan a tanítványok is? Más lesz az előttünk álló húsvéti ünnep is, vajon most elgondolkodunk-e rajta, hogy Istennek mi a célja a bezártsággal? Engedem-e, hogy Jézus ilyen alaposan szemügyre vegye most az életemet? Engedem-e, hogy kézen fogjon, s úgy lélekben körbevezessen testem-lelkem templomában és azt mondja: látod, ezt-ezt és ezt ki kell javítani, ezeket az oszlopokat meg kell erősíteni, ezeket az istentelenségeket, az árusok asztalait össze kell törni, fel kell borítani, ki kell tisztítani a hús-vér, testi templomból. Jézus most körbevezet téged a saját templomodban. Engedd, hogy megvizsgáljon! Engedd, hogy megmutassa hibáid, s erősítse azt, ami jó! Kérlek, kedves Olvasó, a mai virágvasárnapon és az előttünk álló húsvéti ünnepen tarts önvizsgálatot, mert most is, újra, ismét van lehetőséged arra, hogy Istennek odaszánd és odaszenteld teljesen az életedet.

Máté Richárd református lelkész